Oficiálne vyhlásenie spoločnosti Platon Life k informáciám, ktoré sa začínajú šíriť v médiách

 

AKTUALIZOVANÉ 11.06.2022, 22:50

 

Spoločnosť Platon Life si riadne splnila všetky svoje záväzky voči všetkým svojim klientom a partnerom a do dnešného dňa nebola zo strany klientov alebo partnerov iniciovaná žiadna oficiálna sťažnosť alebo konanie akéhokoľvek druhu. 

Spoločnosť Platon Life a jej zakladatelia ďalej riadne plnia všetky svoje finančné a právne záväzky vyplývajúce z činnosti spoločnosti. 

V súčasnosti prebieha vyšetrovanie a voči spoločnosti Platon Life neboli vznesené žiadne obvinenia. Spoločnosť Platon Life a jej zástupcovia plne spolupracujú so všetkými štátnymi orgánmi vrátane poskytnutia prístupu ku všetkým informáciám a údajom. 

Treba tiež uviesť, že nikto z PR oddelenia spoločnosti Platon Life nebol telefonicky ani e-mailom kontaktovaný so žiadosťou o oficiálne stanovisko alebo komentár k týmto zavádzajúcim informáciám pre médiá, hoci niektoré médiá tvrdia opak.

Spoločnosť Platon Life časom vytvorila niekoľko služieb a produktov, ktoré spolu tvoria ekosystém Platon Life. Základnými zložkami ekosystému Platon Life sú bezpečná a poistená digitálna peňaženka Platon, portál Platon Store a Platon Auction. 

Na zabezpečenie bezpečnosti a rýchlosti transakcií medzi zložkami ekosystému a klientmi bola zvolená forma digitálnej meny. Digitálna mena PlatonCoin poskytuje výhody technológie blockchain v kombinácii so zárukami bezpečnosti silných partnerov, ako sú spoločnosti Broadcom a Tatum, poistenou peňaženkou a zákazníckym servisom. PlatonCoin v súčasnosti funguje na blockchaine Ethereum. 

Spoločnosť Platon Life, ktorá bola založená v roku 2017, spolupracovala so silnými partnermi na vývoji služieb a produktov, ktoré v nasledujúcich rokoch získali opakovanú podporu týchto partnerov. Jeden z partnerov, Microsoft for Startups, sa napríklad rozhodol v roku 2021 ešte viac zvýšiť svoju podporu a poskytnúť ďalšie zdroje na rozvoj spoločnosti. 

Dôkazom transparentnosti podnikania spoločnosti Platon Life je napríklad skutočnosť, že spoločnosť Platon Life LTD bola 8. decembra 2021 zaregistrovaná pod registračným číslom 828887 na globálnom trhu OSN (UNGM), ktorý zriadila OSN V neposlednom rade sa zaviazala dodržiavať aj prísne požiadavky transparentnosti a podnikateľskej etiky podľa Kódexu členstva v registri transparentnosti EÚ, kde bola zaregistrovaná v novembri 2021.

Spoločnosť Platon Life sa preto ohradzuje voči nepriamym a nepodloženým informáciám špekulatívneho charakteru v médiách, ktoré sú zjavným pokusom poškodiť dobré meno spoločnosti a jej zakladateľov Daniela a Júlie Tannerovcov.

AKTUALIZÁCIA

 

Mediálny útok na Platon Life v súvislosti s pokusom o vydieranie

 

Informácie o vyšetrovaní

Ako je uvedené vyššie, spoločnosť Platon Life a všetci jej zástupcovia a zamestnanci poskytujú vládnym orgánom plnú spoluprácu vrátane prístupu ku všetkým informáciám a údajom a spoločnosť Platon Life si riadne plní všetky svoje záväzky voči všetkým svojim klientom a partnerom.

V súčasnosti nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie informácie ani komentáre k prebiehajúcemu vyšetrovaniu.

Informácie o útoku na médiá

Uvedené skutočnosti boli prezentované nemenovaným internetovým bulvárnym časopisom spôsobom, ktorý zámerne poškodzuje a hanobí dobré meno spoločnosti Platon Life a jej zakladateľov prostredníctvom zavádzajúcich, neúplných, manipulatívnych a iných nekalých praktík. Po uverejnení prvých dvoch článkov s týmto zámerom boli zástupcovia spoločnosti Platon Life kontaktovaní s ponukou na stiahnutie článkov za poplatok. Spoločnosť Platon Life to odmietla a všetko, vrátane dôkazu o žiadosti o platbu za stiahnutie článkov, postúpi Polícii Českej republiky a podnikne ďalšie príslušné právne kroky.

Okrem toho sa bulvárny článok odvolával na osobu, ktorá sa dlhodobo pokúšala poškodiť a očierniť spoločnosť Platon Life rôznymi spôsobmi na sociálnych sieťach aj inak. Napriek opakovaným ponukám zástupcov spoločnosti Platon Life na osobné stretnutie a objasnenie všetkých nepodložených obvinení sa táto osoba odmietla stretnúť a naďalej konala spôsobom poškodzujúcim meno spoločnosti Platon Life. Spoločnosť Platon Life má tiež dôkazy o tomto konaní, ktoré postúpi Polícii Českej republiky.