Úloha centrálnej banky

Centralni banka

Úloha centrálnej banky

Centrálna banka je zriadená vládou, ale je na nej čiastočne nezávislá, napr. pri vymenúvaní guvernéra. Centrálna banka plní niekoľko základných úloh vrátane regulácie peňažnej zásoby, stanovovania podmienok poskytovania úverov alebo dohľadu nad činnosťou komerčných bánk. V neposlednom rade má emisnú funkciu, výsadné právo vydávať bankovky a spravuje devízové rezervy.

Čo je to centrálna banka

Centrálna banka je verejná inštitúcia, ktorá spravuje menu krajiny a reguluje peňažnú zásobu, t. j. množstvo peňazí v obehu. Úlohou centrálnych bánk je najmä udržiavať cenovú stabilitu a môžu určovať úrokové sadzby. Centrálna banka však nie je komerčnou bankou, takže si v nej nemôžete otvoriť účet ani požiadať o úver.

Centrálna banka však pôsobí ako banka pre komerčné banky. Táto činnosť ovplyvňuje tok peňazí a úverov v ekonomike, a tým zabezpečuje stabilné ceny. Aby komerčné banky mohli pokryť svoje krátkodobé potreby, môžu si od centrálnej banky požičať peniaze. Za tento úver však musia poskytnúť zábezpeku - majetok v určitej hodnote, čím zabezpečia splatenie úverov.

Činnosti centrálnej banky

Centrálna banka vykonáva menovú politiku, spravuje štátnu menu a dohliada na činnosť komerčných bánk. Poskytuje úvery, licencie a podmienky na činnosť týchto bánk a ďalších finančných inštitúcií. Centrálna banka vedie aj účet štátneho rozpočtu.

Medzi ďalšie úlohy centrálnej banky patrí monitorovanie množstva peňazí a jeho ovplyvňovanie. Centrálna banka spravuje aj devízové rezervy, t. j. rezervy v zlate a v cudzích menách. Hlavným nástrojom banky je stanovovanie úrokových sadzieb. Od nich sa potom odvíjajú sadzby jednotlivých komerčných bánk na medzibankovom trhu.

Záver

Hlavným cieľom centrálnej banky je vytvárať podmienky pre udržateľný hospodársky rast. Výsledkom by potom malo byť nízkoinflačné prostredie v ekonomike.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Ste vo svete digitálnych mien nováčikom?

Naplánujte si polhodinovú konzultáciu.

Naplánujte si konzultáciu