Úloha a funkcie peňazí

uloha penez

Funkcie peňazí

Peniaze sú súborom aktív, ktoré ekonomické subjekty používajú na nákup tovaru. Uľahčujú obchodné transakcie, oznamujú ceny a slúžia ako uchovávateľ hodnoty. Hlavnou ekonomickou funkciou peňazí je slúžiť ako platobný prostriedok. Je to súbor statkov, ktorý slúži ako všeobecne akceptovaný platobný prostriedok na úhradu tovarov alebo služieb alebo na úhradu dlhov.

Peniaze majú tri základné funkcie:

Prostriedok výmeny - všetko, čo sa všeobecne prijíma ako platidlo za tovar a služby, môže zohrávať úlohu peňazí ako prostriedku výmeny.

Účtovná jednotka - peniaze sú jednotkou umožňujúcou merať, vyjadrovať a zaznamenávať cenu. Ako účtovná jednotka sa peniaze používajú na vyjadrenie výmennej hodnoty tovaru a na vyčíslenie vzájomných pohľadávok. Aby bolo možné komunikovať ceny, musia byť deliteľné na menšie vzájomne zameniteľné, ťažko napodobiteľné a ľahko overiteľné jednotky.

Uchovávateľ hodnoty - peniaze sú uchovávateľom hodnoty, pretože si zachovávajú svoju kúpnu silu a ich držiteľ môže oddialiť čas medzi ich prijatím a spotrebou. Na tento účel sa používajú aj cenné papiere, nehnuteľnosti alebo umelecké diela. Aby túto funkciu peniaze plnili, ich hodnota musí zostať v čase rovnaká. V skutočnosti sa však hodnota peňazí mení v závislosti od pohybu cien v ekonomike. Keď cenová hladina rastie, hodnota peňazí klesá a naopak.

Záver

Peniaze zďaleka nie sú ideálnym a dokonalým uchovávateľom hodnoty. Keď sa zvyšuje ich schopnosť uchovávať hodnotu, znižuje sa ich likvidita. Ak dôjde k rýchlej zmene hodnoty peňazí, funkcia peňazí ako prostriedku výmeny sa tým zhorší. V dôsledku toho sa ľudia buď snažia peniaze rýchlo minúť v obave, že peniaze stratia svoju hodnotu, alebo sa ich naopak snažia hromadiť v očakávaní rastu ich hodnoty.

Keďže peniaze nie sú dokonalým uchovávateľom hodnoty, na tento účel možno použiť aj iné aktíva, napríklad umelecké diela, nehnuteľnosti, cenné papiere, zlato alebo kryptomeny.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Ste vo svete digitálnych mien nováčikom?

Naplánujte si polhodinovú konzultáciu.

Naplánujte si konzultáciu