Transformácia vzdelávacieho systému

VR, vzdelávanie

Vzdelávanie možno definovať ako proces vedomého a aktívneho získavania, odovzdávania, sprostredkovania a formovania systému vedomostí a/alebo zručností človeka. Okrem študentov je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania aj aktívna prítomnosť lektora alebo učiteľa.

Tradičné školy vs. online vzdelávanie

Lavice a stoličky z dreva alebo plastu, drevené alebo plastové stoly a miestnosti plné sedem až pätnásťročných ľudí, umiestnené v kamenných inštitúciách s veľkým nápisom: ŠKOLA. Taký je súčasný obraz inštitucionálneho vzdelávania, ktorý však v priebehu rokov prejde procesom transformácie. Ten sa už začal, čo dokázala možnosť vzdelávania online.
Tradičné poňatie vzdelávania ovplyvní aj budúcnosť pedagogických pracovníkov tým, že učiteľov nahradia technické prostriedky, ktoré už dnes poznáme pod názvom umelá inteligencia (UI).

Nový súbor predmetov a požiadaviek

Budú sa musieť zmeniť aj požiadavky kladené na študentov. V budúcnosti je možné očakávať aj čiastočné alebo úplné zrušenie v súčasnosti známych predmetov. S nástupom, ako aj rozmachom digitalizácie sa vytvoria cielené oblasti predmetov, ktoré budú v rámci personifikovaných predispozícií každého jednotlivca podporovať jeho osobnostný rast. Vzdelávanie sa tak stane pre každého človeka od mladého veku spôsobom prípravy na vopred určené budúce profesijné uplatnenie. Tým sa výrazne eliminuje neadekvátne generovanie počtu teoreticky vzdelaných, ale odborne a prakticky nepoužiteľných ľudí.

VR prichádza na scénu

Školské lavice nahradí prostredie virtuálnej reality, kde budú žiaci medzi sebou komunikovať len prostredníctvom interných sociálnych sietí, ktorých vzájomnú komunikáciu zameranú na vzdelávanie bude riadiť umelá inteligencia, aby sa eliminovalo skreslenie informácií, ktoré by mohli niesť nepresné prvky.

Záver

Dnes je otázne posúdiť, či takáto budúcnosť vzdelávania bude tou správnou cestou. Keď čítate tieto riadky, niektorým z vás bude behať mráz po chrbte a neviete si to predstaviť, ale naše budúce generácie sa do takéhoto prostredia narodia, a preto ho budú vnímať ako prirodzenú súčasť a proces svojho osobného rozvoja a rastu. Len my, ktorí sme zažili "vôňu" školského prostredia, špinavé ruky od kriedy a vzájomné fyzické chvíle, prežité so spolužiakmi, si budeme môcť spomenúť, aké to bolo kedysi - úžasné ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *