Inflácia a stagflácia - zistite, aký je medzi nimi rozdiel a prečo je to dôležité

inflácia a stagflácia

V makroekonomickej oblasti sa slová inflácia a stagflácia v súčasnosti počuť veľmi často. Sú to veľmi dôležité pojmy.

Pozrime sa, čo si odborníci myslia o inflácii, stagflácii a ďalšom vývoji.

Pandémia a ďalšie

Začnime pandémiou. Pandémia vtrhla do nášho hospodárstva ako cunami. Vlády sa všemožne snažili napraviť náhlu recesiu. Najčastejšie sme boli svedkami masívneho pumpovania peňazí do ekonomiky.

Zároveň nie je vylúčené, že čoskoro bude nasledovať obdobie vysokej inflácie, kým dôjde k oživeniu. Medzi ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú hospodársky vývoj, môže patriť rastúca miera nezamestnanosti, bankroty a rastúci protekcionizmus. 

Dátový šum

Mnohí ekonómovia sa zhodujú v názore na počiatočný šok, ktorý priniesol dezinflačný impulz. Na tom, čo sa bude diať ďalej, sa však už nedokážu zhodnúť. Niektorí tvrdia, že zvýšenie peňažnej zásoby bublinu ešte viac nafúkne. Iní sa obávajú, že sa časom vyvinú pretrvávajúce inflačné tlaky a inflácia bude dlhodobo vyššia ako 2%.

V USA sa index spotrebiteľských cien nedávno zvýšil. To však nie je znakom zmeny režimu. Z väčšej časti ide len o dátový šum, ktorý bude potrebné brať do úvahy ešte niekoľko mesiacov. Vysoký index spotrebiteľských cien je napríklad spôsobený rozsiahlejším prepúšťaním. Nie je preto možné unáhliť sa so závermi.

Inflácia a stagflácia

Určite stojí za to pripomenúť si, čo sú to pojmy inflácia a stagflácia, pretože sa o nich bude hovoriť čoraz častejšie.

Inflácia je zvýšenie všeobecnej cenovej hladiny tovarov a služieb v ekonomike v určitom časovom období. Prípadne ho môžeme definovať ako zníženie kúpnej sily peňazí.

Stagflácia je kombináciou stagnácie a inflácie. To znamená vysokú mieru inflácie a vysokú mieru nezamestnanosti. Je to typické pre situáciu, keď je hospodársky systém v šoku.

Záver

Vrháme sa do finančná kríza a to sme ešte len na začiatku. Ak nechcete byť postihnutí infláciou a prísť o svoje úspory, nechajte svoje peniaze pracovať a investujte do aktív, ktoré vás pred infláciou ochránia - kryptomeny alebo drahých kovov. Nezabudnite však na zlaté pravidlo - investujte len toľko, koľko si môžete dovoliť stratiť.

Zdroj: faei.cz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Ste vo svete digitálnych mien nováčikom?

Naplánujte si polhodinovú konzultáciu.

Naplánujte si konzultáciu