Ray Dalio: Dalio: Zmena svetového poriadku a poučenie z histórie

peniaze zadarmo, dalio

Ray Dalio je americký miliardár, investor a manažér hedžových fondov, ktorý od roku 1985 pôsobí ako spolušéf najväčšieho hedžového fondu na svete Bridgewater Associates. Spoločnosť Bridgewater založil v roku 1975 v New Yorku.

Ray Dalio tiež píše o veľkom obraze udalostí vrátane situácie na ukrajinských hraniciach. Zhrnieme pre vás najdôležitejšie informácie. 

Zmena svetového poriadku a poučenie z histórie

Zatiaľ čo väčšina ľudí sa teraz sústreďuje skôr na taktický momentálny vývoj konfliktu medzi Ruskom, Ukrajinou a NATO, ja sa zameriavam skôr na celkový obraz meniaceho sa svetového poriadku, ktorého je tento konflikt najnovším prejavom, a 2) zatiaľ čo väčšina ľudí sa na tento konflikt pozerá izolovane, ja ho vnímam ako niečo, čo sa už mnohokrát stalo v podobných historických prípadoch, z ktorých sa môžeme poučiť.

Svetový poriadok menia tri veľké sily:

1. Finančný/ekonomický:

V súčasnosti vedúca svetová veľmoc (ktorá má zvyčajne vedúcu menu) míňa oveľa viac peňazí, ako zarába, čo ju vedie k tomu, že si veľa požičiava a tlačí veľa peňazí na nákup dlhu, čo znižuje hodnotu dlhu a peňazí v porovnaní s hodnotou tovarov, služieb a investičných aktív, ktoré nie sú dlhové. To spôsobuje infláciu tovarov, služieb a investičných aktív. História ukázala, že keď je štátna pokladnica prázdna a dochádza k takémuto tlačeniu peňazí, finančná slabosť je blízko a finančná slabosť spôsobuje najrôznejšie problémy a je predchodcom poklesov.

2. Vnútorný konflikt:

Vnútorný konflikt: Klasicky a v súčasnosti existuje veľký vnútorný konflikt kvôli rozdielom v bohatstve a hodnotách, ktorý vedie k populizmu pravice a populizmu ľavice a bojom medzi týmito stranami. Existuje mentalita "víťazstva za každú cenu", ktorá eliminuje kompromisy a dodržiavanie pravidiel, ktoré sú nevyhnutné na udržanie vnútorného poriadku. Čím väčší je vnútorný neporiadok, tým viac je polarizácie a bojov, čo zvyčajne vedie k nejakej forme občianskej vojny.

3. Vonkajší konflikt:

Klasicky a v súčasnosti vedie vzostup jednej alebo viacerých cudzích mocností k tomu, aby sa stali mocensky porovnateľnými s vedúcou mocnosťou (mocnosťami), k mocenským bojom, zvyčajne vonkajším vojnám, ktoré určujú, ktorá mocnosť (mocnosti) bude vládnuť a aký bude nový poriadok.

Veľký cyklus vzostupu a pádu ríš

Klasicky a v súčasnosti sa tieto tri konfliktné cykly, t. j. finančný/ekonomický, vnútorný konflikt a vonkajší konflikt, vyvíjajú samostatne a navzájom sa ovplyvňujú, čím vytvárajú veľký cyklus vzostupov a úpadkov impérií, krajín, dynastií a svetových poriadkov.

Teraz sme svedkami konca jedného z takýchto veľkých cyklov a pádu súčasného svetového poriadku. 

V histórii bolo v takýchto obdobiach v mnohých krajinách bežné zatvorenie burzy, v dôsledku čoho investori do akcií uviazli bez prístupu k svojmu kapitálu. Mal by som tiež poznamenať, že peniaze a úvery neboli počas vojny bežne prijímané medzi nespojeneckými krajinami z dôvodu oprávnenej opatrnosti, či bude mať mena nejakú hodnotu.

Ako v takýchto časoch chrániť svoj majetok?

Chrániť svoj majetok v čase vojny je ťažké, pretože bežné hospodárske aktivity sú obmedzené, tradične bezpečné investície nie sú bezpečné, mobilita kapitálu je obmedzená a vysoké dane sú uvalené, keď ľudia a krajiny bojujú o prežitie. Ochrana bohatstva tých, ktorí ho majú, nie je prioritou v porovnaní s potrebou prerozdeliť bohatstvo, aby sa dostalo tam, kde je najviac potrebné. Pri horúcich vojnách sa klasicky oplatí predávať dlhy a kupovať zlato, pretože vojny sa financujú požičiavaním a tlačením peňazí, čo znehodnocuje dlhy a peniaze, a pretože existuje oprávnená neochota prijímať úvery.

Záver

Hoci Ray Dalio vo svojom článku digitálne meny priamo nespomína, aj to je jedna z možností, ako si v týchto turbulentných časoch udržať svoje bohatstvo v bezpečí. Mať fyzické zlato by síce tiež mohlo byť výhodné, ale má to aj niektoré nevýhody, napríklad môže byť nebezpečné nosiť so sebou väčšie množstvo zlata, má obmedzenú likviditu a môže byť ťažšie ho rozdeliť na platbu malých súm a nie je možné ho jednoducho poslať do inej krajiny. Na druhej strane digitálne meny sú závislé od internetového pripojenia, ale ako sme videli v niekoľkých uplynulých dňoch, existujú možnosti, ako sa pripojiť, napríklad Starlink.

Zdroj: LinkedIn (kurzíva pridaná Platon Life)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Ste vo svete digitálnych mien nováčikom?

Naplánujte si polhodinovú konzultáciu.

Naplánujte si konzultáciu