Vplyv COVID-19 na trh s nehnuteľnosťami

nehnuteľnosti, covid-19

Jedným z trhov, ktoré boli negatívne ovplyvnené pandémiou COVID-19, je trh s nehnuteľnosťami. Keď hovoríme o nehnuteľnostiach, nemáme na mysli len trh s bývaním, ale aj kancelársky, priemyselno-logistický, maloobchodný a ubytovací trh.

Trh s bývaním

Predpovedať vývoj tohto sektora je zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá, pretože ho ovplyvňuje hospodársky vývoj, a to tak v podnikateľskom sektore, ako aj na trhu práce so zamestnancami. Možné scenáre je preto potrebné vnímať ako súbor možných budúcich podmienok, ktorých vývoj bude závisieť od mnohých faktorov.
V sektore bývania je reálne očakávať nárast nákupov bytov v prímestských oblastiach. Izolovanosť mestských aglomerácií na jednej strane poskytuje väčší komfort a rozmanitosť ponúkaných služieb, ale na druhej strane prispieva k vyššiemu riziku nákazy, čoho príkladom je najvyššia koncentrácia pozitívnych pacientov s COVID-19 v mestách. Táto skutočnosť pravdepodobne významne prispieva k dopytu po zdravšom "bezpečnejšom" bývaní.

Kancelársky trh

Koncentrácia väčšieho počtu zamestnancov z hľadiska potenciálneho zdravotného rizika najviac ovplyvní trh kancelárií. Zvýšená izolácia ľudí povedie k poklesu dopytu a následne k zníženiu cien kancelárskych priestorov, či už z pohľadu kupujúcich alebo nájomcov z radov firiem. Postupne dôjde k rozmachu "home office", čím sa priestory stanú menej atraktívnymi a ich majitelia budú nútení zmeniť charakter ich využitia, čo povedie k ich preklasifikovaniu. To sa najviac dotkne v poslednom čase tak populárnych veľkých kancelárskych priestorov typu open-space.

Logistický trh

Logistické trhy zaznamenali významné globálne výpadky, čo viedlo k zníženiu flexibility, predovšetkým v dodávateľských reťazcoch. Oživenie tohto sektora však bude pravdepodobne najviditeľnejšie vďaka vplyvu a rozšíreniu automatizácie. Automatizácia, ktorá je súčasťou pokroku digitalizácie, zníži dopyt po ľudskej práci, čím sa eliminuje možné riziko prípadného nárastu ďalšej vlny epidémie, ale na druhej strane to negatívne ovplyvní trh práce.

Trh maloobchodného sektora

Maloobchodný sektor je najväčším trhom z hľadiska zamestnanosti. Obmedzená likvidita spôsobená stratou predaja povedie k výrazným stratám tohto trhu. Na druhej strane existuje vysoký potenciál prepojenia s veľkými reťazcami, kde je vysoký predpoklad dlhodobého rastu vďaka zvýšenej flexibilite prostredníctvom online predaja.
Najviac z celého trhu utrpel hotelový priemysel. Ide však o krátkodobý prepad, ktorého oživenie bude najdynamickejšie. Obmedzenia cezhraničného cestovania sa pomaly uvoľňujú, ale pomer návštevníkov, čo sa týka domácich a zahraničných turistov, sa výrazne zmení. Už v 2. štvrťroku 2020 sa zvýši dopyt domácich turistov, ktorí budú uprednostňovať destinácie dostupné motorovými vozidlami pred destináciami dostupnými leteckou dopravou. Práve domáci turisti v domácich dovolenkových destináciách prispejú k výraznému hospodárskemu pokroku v krajine.

Záver

Viac informácií o ďalšom vývoji na trhu s nehnuteľnosťami sa dozvieme koncom tohto roka. Už dnes však vieme, že kritériá pre investovanie na tomto trhu prejdú výraznými zmenami. Rizikové faktory sa budú viac zameriavať na zohľadnenie potenciálnej zraniteľnosti podľa typu nehnuteľnosti, ostatné faktory je však dnes ešte ťažké špecifikovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *