História a vývoj peňazí

vyvoj histórie2

História a vývoj peňazí

Peniaze existovali v minulosti a v rôznych podobách existujú aj dnes. Za peniaze možno považovať prakticky čokoľvek, čo ľudia všeobecne považujú za prostriedok výmeny. Ľudia v rôznych historických obdobiach používali rôzne formy peňazí.

sebestačné hospodárstvo

S rozvojom ľudskej spoločnosti začali postupne vznikať prvé tovarové vzťahy medzi jednotlivcami a rodinami. Na začiatku vývoja ľudstva existovalo sebestačné hospodárstvo, keďže ľudia si všetky potrebné tovary a služby obstarávali vlastnou prácou alebo činnosťou. Ak napríklad človek potreboval zbraň na lov zveri, musel si ju vyrobiť sám. Toto obdobie, ktoré trvalo od prvých počiatkov vývoja ľudstva približne do doby kamennej, bolo najdlhším obdobím ľudstva.

Barterová ekonomika

V dobe kamennej sa začína objavovať nový typ hospodárskych vzťahov. Ľudia si už nemuseli všetko vyrábať sami. Namiesto toho mohli využívať výmenný obchod, ak potrebovali nejaký tovar, ktorý si nedokázali vyrobiť samostatne. Táto zmena znamenala významný hospodársky skok vpred a urýchlila rozvoj ľudstva.

Barterový obchod mal však aj svoje významné nedostatky. Nebolo ľahké nájsť rovnocennú protihodnotu v rovnakom čase. Takisto nebolo možné rozdeliť niektoré tovary a iné sa rýchlo znehodnocovali alebo kazili, napríklad ovocie, mäso atď. Človek sa mohol rýchlo dostať do mnohých následných tovarových vzťahov kvôli jednému druhu tovaru, čo výrazne zvyšovalo časové náklady a obmedzovalo možnosti zárobku.

Peňažné hospodárstvo

Tieto faktory nakoniec viedli k vzniku prvých peňazí na začiatku doby železnej. V uzavretých spoločenstvách sa ako peniaze začali používať rôzne komodity.

Komoditné peniaze

Tovarové peniaze sú jedným z druhov tovaru, ktorý sa používa na meranie hodnôt a platenie. Kmene alebo jednotlivci prijímali určitý tovar ako prostriedok výmeny vo forme nevyslovenej dohody.

Takáto komodita však musela spĺňať určité podmienky. Musel to byť vzácny, prenosný, trvanlivý, skladovateľný a manipulovateľný materiál s chemickou a fyzikálnou stabilitou. Okrem toho musela existovať v malých množstvách, čo zaručovalo jej vynikajúcu hodnotu vzhľadom na jej obmedzenú dostupnosť. A tak starí Mayovia považovali za peniaze kakaové bôby, Slovania vreckovky priviazané k opasku a severské a morské národy mušle.

Kovy sa stali poslednou fázou komoditných peňazí. Spočiatku to boli železné spony alebo tyče, neskôr medené hranoly a mince a potom prišlo na rad striebro a zlato. Prvé mince sa objavili okolo roku 600 pred n. l. v Lýdii a rýchlo sa rozšírili do celého sveta.

Prvé hyperinflácie v histórii nastali po objavení Ameriky a nových nálezísk zlata, keď mince rýchlo stratili hodnotu. Dobrá a zlá úroda mohla v ekonomikách založených na poľnohospodárskych produktoch znížiť alebo zvýšiť hodnotu peňazí, čo spôsobilo infláciu alebo defláciu. Keďže sa počet hospodárskych transakcií znásobil, na svete nebolo dostatok zlata, ktoré by uspokojilo potreby hospodárstva. Najprv sa obsah zlata v minciach znižoval, a keď nestačil, vznikli papierové peniaze.

Papierové peniaze

Prvé bankovky sa objavili okolo roku 1 000 n. l. v Číne. Do Európy a Ameriky sa dostali koncom 17. storočia. Prvé bankovky u nás nazývané "bankocetle" boli zavedené za vlády Márie Terézie. Zaručovali, že panovníčka po určitom čase zaplatí za drahý kov. Bankocetle boli vydané z dôvodu nedostatku zlata v štátnej pokladnici.

Bankové peniaze

Posledným typom peňazí v dnešnej ekonomike sú bankové peniaze, nehmotné, imaginárne peniaze vytvorené v komerčných bankách. Sú to napríklad kreditné a debetné karty, sporiace účty, šeky, zmenky, cestovné šeky atď.

S ich vznikom sa vracia aj neuvážené tlačenie peňazí, v tomto prípade spojené s krátkodobým rastom cien a hlavne s masívnym zadlžovaním. Súčasná situácia v Českej republike túto situáciu dokonale demonštruje. Veď každý obchodný dom, poisťovňa či lízingová spoločnosť má svoje vlastné bankové peniaze a občania Českej republiky tieto produkty masívne využívajú. A s tým súvisí aj masívne zadlžovanie.

 

Komentáre čitateľov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Ste vo svete digitálnych mien nováčikom?

Naplánujte si polhodinovú konzultáciu.

Naplánujte si konzultáciu