Zlato ako starý aj nový štandard

zlato, zlato

Zlato je pravdepodobne jediný kov, ktorý spôsobil vojnové konflikty. Jeho obmedzená ponuka a nevyužité zásoby z neho robia stabilizačný nástroj v čase recesie. Preto sa práve zlato stalo základom pre vytvorenie zlatého štandardu, kde štátnu menu tvorili buď fyzické mince a/alebo také bankovky, ktorých emitent bol povinný splatiť ich hodnotu v zlate.

História starého zlatého štandardu

Výhodou uplatňovania zlatého štandardu bola dlhodobá cenová stabilita, ktorá eliminovala možnosť hyperinflácie a pevného výmenného kurzu. Na tomto základe bol po skončení druhej svetovej vojny vytvorený brettonwoodsky menový systém, ktorého podstatou bolo naviazanie amerického dolára na zlato a následné naviazanie všetkých ostatných mien na dolár.

Odchod z Bretton Woods

Keďže to však bolo spôsobené nerovnomerným vývojom národných ekonomík, ako aj zvýšenou emisiou amerických bankoviek pri stále rovnakej veľkosti reálnych zlatých rezerv, systém sa koncom 60. rokov 20. storočia rozpadol. Až v roku 1971 sa však americký prezident Nixon rozhodol túto "zlatú kotvu" nadobro opustiť. V tom istom roku bola podpísaná Smithonia dohoda, ktorá stanovila výmenné kurzy vybraných európskych mien voči doláru. Pokračujúca inflácia v americkej ekonomike však viedla k zrušeniu tejto dohody, čím sa celý systém v roku 1973 zrútil.

Hospodárska kríza 2008

Až po hospodárskej kríze v rokoch 2007 - 2008 začali svetové mocnosti opäť aktívnejšie oživovať trhy so zlatom, čím sa vytvorili nové zlaté rezervy. USA, Rusko a Čína aktivovali "preteky" v ponuke tejto komodity. Zatiaľ čo USA v súčasnosti deklarujú zlaté rezervy presahujúce osemtisíc ton, Rusko hovorí o nižších rezervách. Je reálne, že Američania svoje rezervy navonok "nafukujú", zatiaľ čo Rusko a Čína opäť navonok zahmlievajú a podhodnocujú.

Masívne akvizície zlata

V každom prípade v súčasnosti dochádza k masívnym nákupom zlata v USA v dôsledku očakávaného poklesu amerického dolára v tomto roku až o 50%. Jeho hodnotu už nezachránia ani samotné intervencie FEDu. Vôbec by nás nemal prekvapiť možný scenár tzv. znárodnenia zlata v držbe jednotlivcov. Veď bežní ľudia už desaťročia diverzifikujú svoje skromné portfóliá do zlata.

Záver

Budúcnosť však patrí digitalizácii. Preto je reálne predpokladať, že ak svetové mocnosti naplnia svoje zlaté rezervy na najvyššiu možnú úroveň, nové národné digitálne meny, ktoré sa už pripravujú, by mohli byť naviazané na zlato, čím by sa oficiálne zaviedol nový digitálny zlatý štandard.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *