Oficjalne oświadczenie Platon Life w sprawie informacji, które zaczynają krążyć w mediach

 

AKTUALIZACJA 11.06.2022, 22:50

 

Platon Life należycie wywiązuje się ze wszystkich swoich zobowiązań wobec wszystkich swoich klientów i partnerów, a klienci i partnerzy nie złożyli do tej pory żadnych oficjalnych skarg ani nie wszczęli żadnych postępowań. 

Ponadto firma Platon Life i jej założyciele należycie wywiązują się ze wszystkich zobowiązań finansowych i prawnych wynikających z działalności firmy. 

Obecnie prowadzone jest dochodzenie, ale firmie Platon Life nie postawiono żadnych zarzutów. Firma Platon Life i jej przedstawiciele zapewniają pełną współpracę ze wszystkimi organami rządowymi, w tym udostępniają wszystkie informacje i dane. 

Należy również poinformować, że nie skontaktowano się telefonicznie ani pocztą elektroniczną z działem PR Platon Life w celu wydania oficjalnego oświadczenia lub skomentowania tej wprowadzającej w błąd informacji dla mediów, chociaż niektóre media twierdzą inaczej.

Z biegiem czasu, Platon Life stworzył kilka usług i produktów, które razem tworzą ekosystem Platon Life. Głównymi elementami ekosystemu Platon Life są bezpieczny i ubezpieczony cyfrowy portfel Platon Wallet, portal Platon Store i Platon Auction. 

Wybrano formę waluty cyfrowej, aby zapewnić bezpieczeństwo i szybkość transakcji między elementami ekosystemu a klientami. Cyfrowa waluta PlatonCoin zapewnia korzyści płynące z technologii blockchain w połączeniu z gwarancjami bezpieczeństwa ze strony silnych partnerów, takich jak Broadcom i Tatum, ubezpieczonym portfelem i obsługą klienta. PlatonCoin działa obecnie na blockchainie Ethereum. 

Założona w 2017 roku firma Platon Life współpracowała z silnymi partnerami w celu opracowania usług i produktów, które w kolejnych latach otrzymywały od nich wielokrotne wsparcie. Na przykład jeden z partnerów, Microsoft for Startups, postanowił jeszcze bardziej zwiększyć swoje wsparcie w 2021 roku i zapewnić dodatkowe środki na rozwój firmy. 

Dowodem na przejrzystość działalności firmy Platon Life jest na przykład fakt, że 8 grudnia 2021 r. firma Platon Life LTD została zarejestrowana pod numerem 828887 w UN Global Marketplace (UNGM), utworzonym przez ONZ. Ponadto firma zobowiązała się do przestrzegania rygorystycznych wymogów przejrzystości i etyki biznesowej zawartych w Kodeksie Członka Rejestru Przejrzystości UE, w którym została zarejestrowana w listopadzie 2021 r.

Dlatego Platon Life sprzeciwia się pośrednim i bezpodstawnym informacjom o charakterze spekulacyjnym w mediach, które są jawną próbą zniszczenia reputacji firmy i jej założycieli, Daniela i Julii Tannerów.

AKTUALIZACJA

 

Atak medialny na Platon Life w związku z próbą szantażu

 

Informacje o dochodzeniu

Jak wspomniano powyżej, Platon Life oraz wszyscy jej agenci i pracownicy zapewniają pełną współpracę z organami rządowymi, w tym dostęp do wszystkich informacji i danych, a Platon Life należycie wypełnia wszystkie swoje zobowiązania wobec wszystkich swoich klientów i partnerów.

W chwili obecnej nie można udzielić żadnych dalszych informacji ani komentarzy na temat toczącego się dochodzenia.

Informacje o ataku medialnym

Opisane powyżej fakty zostały przedstawione przez nienazwany internetowy magazyn tabloidowy w sposób, który celowo szkodzi i zniesławia reputację Platon Life i jego założycieli poprzez wprowadzanie w błąd, niekompletność, manipulację i inne nieuczciwe praktyki. Po opublikowaniu dwóch pierwszych artykułów z takim zamiarem, skontaktowano się z przedstawicielami Platon Life z propozycją wycofania artykułów za opłatą. Firma Platon Life odmówiła i przekaże wszystko, łącznie z dowodami żądania zapłaty za wycofanie artykułów, czeskiej policji oraz podejmie dalsze stosowne działania prawne.

Ponadto artykuł w tabloidzie zawierał odnośnik do osoby, która od dawna próbuje zaszkodzić i zniesławić Platon Life na różne sposoby w mediach społecznościowych i w inny sposób. Pomimo wielokrotnych propozycji ze strony przedstawicieli Platon Life, aby spotkać się osobiście i wyjaśnić wszystkie bezpodstawne zarzuty, osoba ta odmówiła spotkania i nadal działała w sposób szkodzący imieniu Platon Life. Platon Life posiada również dowody na takie postępowanie, które przekaże czeskiej policji.