Czy koronaawirus zwiększy presję na wdrożenie CBDC?

koronawirus gryzowy

Wydaje się oczywiste, że pandemia koronaawirusa spowoduje kryzys gospodarczy. Niektórzy eksperci przewidują, że może on być jeszcze poważniejszy niż w 1929 i 2008 r. Niektóre kraje starają się zatem znaleźć rozwiązania, które powinny przynajmniej częściowo poprawić sytuację. Jednym z nich jest tzw. CBDC, o której mowa w niniejszym artykule.

Co to jest CBDC?

Skrót CBDC (Central Bank Digital Currency) odnosi się do wirtualnych walut emitowanych przez banki centralne poszczególnych krajów. Można je po prostu opisać jako cyfrowe waluty fiat, które uzupełniają i stopniowo zastępują tradycyjne banknoty i monety. W ostatnich latach w kręgach profesjonalnych toczą się dyskusje na temat przyszłości cash. CBDC powinno przyspieszyć proces swojej wymiany poprzez systemy płatności internetowych.

A co z walutą fiata?

Czy oznacza to, że waluta fiat jest z powodu tego procesu? Nie, jest to mniej więcej przejście ze świata fizycznego do cyfrowego. Wirtualne waluty emitowane przez banki centralne pozostaną pod bezpośrednią kontrolą państwa i będą podlegać takim samym ograniczeniom jak waluty fizyczne. Przechodzą one jedynie ze świata fizycznego do cyfrowego. Na przykład Szwecja planuje uruchomienie projektu e-crown, podczas gdy Chiny przygotowują swój e-yuan. CBDC nie oznacza odejścia od walut fiat jako takich.

Jaką rolę odgrywa w tym koronaawirus?

Pytanie, które na pierwszy rzut oka nie ma większego sensu. Dlaczego wirus miałby wpłynąć na sposób, w jaki płacimy za usługi i towary? Odpowiedź jest dość prosta - kilka badania naukowe wskazały na możliwość przeniesienia choroby przez banknoty. Podobno wirus jest w stanie przetrwać na swojej powierzchni kilka dni. Chociaż nie zostało to jeszcze w pełni potwierdzone, miały one znaczący wpływ na zachowanie konsumentów w dotkniętych krajach europejskich.

Z tym ryzykiem wiele firm i sklepów internetowych nie akceptuje cash payments. Ta sama procedura została zastosowana przez osoby realizujące dostawy i goods suppliers. To znacznie zmniejsza przepływy pieniężne, nawet w krajach, gdzie płatności kartą lub online nie są głęboko zakorzenione. Ścieżka waluty cyfrowej jest pięknie oczyszczona.

Jak CBDC może pomóc gospodarce?

Eksperci obiecują, że przyspieszony rozwój CBDC wpłynie nie tylko na zdrowie, ale także przyniesie wiele istotnych korzyści gospodarczych. Kraje w swoich własnych wirtualnych walutach otrzymują źródło łatwo dostępnych środków finansowych, które mogą przekazywać swoim obywatelom i wspierać popyt. Wdrożenie szeroko zakrojonych funkcji bezpieczeństwa pomoże także zapobiec money laundering oraz fałszerstwom, których intensywność wzrasta szczególnie w czasach poważnych kryzysów.

Drugą zaletą jest przyspieszenie płatności transgranicznych. Chociaż ich wolumen szybko rośnie w kontekście postępującej globalizacji, niewiele się zmieniło pod względem szybkości. Jest to kolejna nieprzyjemna przeszkoda w dążeniu do szybkiego uzdrowienia gospodarki światowej, którą może pokonać ogromny boom CBDC.

A co z tradycyjnymi kryptokur walutami?

Obecna sytuacja może im również pomóc. Jeśli waluty cyfrowe zostaną rozszerzone, te wspierane przez rządy - postrzeganie zmieni się zasadniczo. Nagle większość społeczeństwa będzie postrzegać je jako regularny środek wymiany i zachowania wartości.