Transformacja systemu edukacji

VR, edukacja

Edukacja może być zdefiniowana jako proces świadomego i aktywnego nabywania, przekazywania, mediacji i kształtowania systemu wiedzy i/lub umiejętności danej osoby. Oprócz studentów, aktywna obecność wykładowcy lub nauczyciela jest integralną częścią edukacji.

Tradycyjne szkoły a edukacja online

Ławki i krzesła wykonane z drewna lub plastiku, stoły drewniane lub plastikowe oraz pokoje pełne siedmio- do piętnastoletnich osób, mieszczące się w kamiennych instytucjach z dużym napisem: SZKOŁA. Jest to obecny obraz edukacji instytucjonalnej, ale z biegiem lat przejdzie ona proces transformacji. Już się rozpoczął, czego dowodem jest możliwość edukacji przez Internet.
Tradycyjna koncepcja edukacji wpłynie również na przyszłość kadry pedagogicznej, zastępując nauczycieli środkami technicznymi, które już dziś znamy jako sztuczną inteligencję (A.I.).

Nowy zestaw tematów i wymogów

Wymagania stawiane studentom również będą musiały ulec zmianie. Można się spodziewać w przyszłości również częściowej lub całkowitej eliminacji znanych obecnie przedmiotów. Wraz z początkiem, jak i boomem cyfryzacji, powstaną ukierunkowane obszary przedmiotów, które w ramach uosobionych predyspozycji każdego człowieka będą wspierać jego rozwój osobisty. W ten sposób edukacja staje się dla każdego człowieka od najmłodszych lat sposobem przygotowania do z góry określonej przyszłej praktyki zawodowej. Eliminuje to znacznie niewystarczające pokolenie osób wykształconych teoretycznie, ale zawodowo i praktycznie bezużytecznych.

VR pojawia się na zdjęciu

Biurka szkolne zostaną zastąpione przez środowisko rzeczywistości wirtualnej, w którym uczniowie będą komunikować się ze sobą tylko poprzez wewnętrzne sieci społecznościowe, których edukacja będzie kontrolowana przez SI, w celu wyeliminowania zniekształceń informacji, które mogą zawierać niedokładne elementy.

Wniosek

Już dziś wątpliwe jest, aby ocenić, czy taka przyszłość edukacji będzie właściwa. Czytając te wersy, niektórzy z Was będą mieli dreszcze w kręgosłupie i nie możecie sobie tego wyobrazić, ale nasze przyszłe pokolenia urodzą się w takim środowisku i dlatego będą postrzegać je jako naturalną część i proces ich osobistego rozwoju i wzrostu. Tylko my, którzy doświadczyliśmy "zapachu" szkolnego środowiska, brudnych rąk z kredy i wzajemnych fizycznych momentów, doświadczonych z kolegami, będziemy w stanie zapamiętać, jak to było kiedyś - zadziwiające...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *