fbpx

Gospodarka tokenowa: 4 istotne zmiany w przyszłości naszego społeczeństwa

token, tokenizacja

Gospodarka symboliczna stworzona przez łańcuch blokowy obejmie większą dziedzinę niż gospodarka dzielona i uelastyczni wymianę dóbr publicznych, takich jak pieniądze.

Jeśli obecny Internet jest "Internetem informacji", gdzie każdy może łatwo, prawie za darmo, wymieniać się informacjami, to łatwo jest też każdemu współtworzyć łańcuchy blokowe do łatwego, prawie bezpłatnego transferu wartości. Przewiduje się, że ten tak zwany "Internet Wartości" znacznie zmieni społeczeństwo, ale w jaki dokładnie sposób?

Jak Blockchain zmieni społeczeństwo?

Ze względu na rozwój łańcucha blokowego i gospodarki symbolicznej można oczekiwać, że społeczeństwo będzie się zmieniać na 4 główne sposoby.

  1. Osłabienie państwa w związku ze spadkiem względnej wartości prawnego środka płatniczego.
  2. Przegląd kapitału społecznego i naturalnego w oparciu o relatywny spadek wartości ekonomicznej.
  3. Zwiększa się liczba opcji dla podmiotów zarządzających dobrami i usługami publicznymi.
  4. Tworzona jest gospodarka, która pozwala na próby i błędy w celu dokonania zmian

1. Osłabienie stanu

Pierwszą zmianą jest osłabienie narodów z powodu relatywnego spadku wartości legalnej waluty. Ponieważ Internet stał się dla wszystkich infrastrukturą służącą do przekazywania informacji, powstało mnóstwo informacji, powodując względny spadek wartości każdego bitu informacji. Blockchain jest infrastrukturą, która pozwala każdemu na wymianę wartości.

Wartość legalna waluta zmniejszy się stosunkowo, przynosząc osłabienie kraju w oparciu o dochody z podatków. Zamiast tego, firmy i organizacje, które mogą zebrać wiele empatii od ludzi i budować duże strefy ekonomiczne, staną się wpływowe w skali małych i średnich państw, a stopniowo narody będą musiały zastąpić rolę, którą przyszło im pełnić.

2. Wartość działalności gospodarczej będzie spadać

Druga zmiana polega na tym, że względna wartość tradycyjnej działalności gospodarczej zmniejszy się, a kapitał społeczny i naturalny zostanie ponownie zbadany. Fakt, że na świecie powstaje duża ilość pieniędzy, można uznać za względny spadek wartości tradycyjnej działalności gospodarczej.

Zanim wprowadzono internet, informacje były cenne. Jednak wraz z wprowadzeniem Internetu zmniejszyła się wartość samej informacji, a społeczeństwo zmieniło się na korzyść samych platform, które tworzą informacje i dane z informacji.

Podobnie, wraz z pojawieniem się łańcucha blokowego, wartość samej działalności gospodarczej będzie spadać, a produkty działalności gospodarczej oraz platformy, które ją tworzą, mają stać się wartościowe dla społeczeństwa. Te dwie rzeczy nazywa się "kapitałem społecznym" i "kapitałem naturalnym". Spojrzenie na społeczeństwo w ramach nazywanej Piramidy Codziennej Hermana na poniższym rysunku pokazuje, że działalność gospodarcza jest tylko niewielką częścią naszej działalności.

3. Zwiększenie możliwości wyboru

Trzecia zmiana zwiększy możliwości wyboru podmiotów zarządzających dobrami publicznymi i zmieni obecny stan dóbr publicznych. Jak już wcześniej wprowadzono i naśladowano, łańcuch blokowy ma duży wpływ na pieniądze, referencje, zasady i normy, relacje społeczne i charakter. Dobra publiczne odnoszą się do dóbr i usług uznawanych za niezbędne i powszechnie dostępnych dla wielu ludzi.

Wiele z nich jest obecnie dostarczanych przez rząd i podmioty publiczne, ale niektóre są również dostarczane przez sektor prywatny. Edukacja odbywała się również w szkołach świątynnych i prywatnych, a w wielu przypadkach świątynie nadal prowadzą przedszkola i tym podobne. Usługi publiczne, takie jak kolej, telekomunikacja, usługi pocztowe i biblioteki były początkowo świadczone przez rząd, ale stopniowo były prywatyzowane, aby skuteczniej odpowiadać na skomplikowane potrzeby mieszkańców.

4. Wspólnoty będą uaktualniać

W czwartej zmianie, Społeczności zostanie zaktualizowana i powstanie strefa ekonomiczna pozwalająca na łatwe próby i błędy w odniesieniu do zmian środowiskowych. W Japonii 60 lat temu powstało efektywne społeczeństwo oparte na jednym wskaźniku zwanym PKB. Z jednej strony, Japonia miała bezprecedensowy wzrost gospodarczy, sukces w odbudowie, a życie stało się bogate, ale społeczeństwo stało się tak jednolite, że stało się przeszkodą.

W międzyczasie nastąpił gwałtowny postęp technologiczny, a różne rzeczy, takie jak medycyna regeneracyjna i automatyczna jazda samochodem stały się wykonalne, ale dostosowanie się do tych zmian zajmie naszemu społeczeństwu zbyt wiele czasu? Scentralizowana struktura, która pozwala na efektywne, racjonalne działania, jest odpowiednia, jeśli środowisko pozostaje takie samo i jest tylko jeden cel. W złożonych sytuacjach, w których środowisko zmienia się drastycznie i dąży się do osiągnięcia wielu celów, odpowiedni jest system rozproszony, który pozwala na próby i błędy.

Źródło: Medium.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *