Stany Zjednoczone zmieniają ustawę o walutach cyfrowych

USA

W Stanach Zjednoczonych zachodzą obecnie największe zmiany od dziesięcioleci. Obecny rząd zdecydował o istotnych zmianach mających na celu przekształcenie amerykańskiej gospodarki w światowego lidera w dziedzinie cyfryzacji i wspieranie rozwoju zastosowania walut cyfrowych. Przygotowana nowelizacja ma na celu określenie i usprawnienie pozycji instytucji zaangażowanych w dalszy kierunek amerykańskiej kryptotechniki.

Przejrzystość i regulacja

Pierwszym krokiem jest zwiększenie przejrzystości informacji o licencjach, certyfikatach i rejestracjach potrzebnych do tworzenia nowych walut cyfrowych i związanych z nimi możliwościach handlowych.

Proponuje się to:

  • Commodity Futures Trading Commission (CFTC) staje się głównym regulatorem walut cyfrowych
  • Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) wykonuje zadania związane z egzekwowaniem i zwalczaniem przestępczości za pomocą walut cyfrowych, jak również z digitalizacją ekosystemów.
  • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pełni funkcję administratora emitenta waluty cyfrowej

Definiowanie statusu i specjalnej kategorii walut cyfrowych

Projekt ustawy bardziej szczegółowo określa zakres, status oraz możliwości zastosowania tokenów bezpieczeństwa i tokenów użytkowych. Specjalna kategoria "Synthetic Stablecoins" ma być utworzona w celu reprezentowania waluty waluty emitowanej w Stanach Zjednoczonych lub innym zagranicznym rządzie, która będzie zabezpieczona.

Śledzenie transakcji i osób

W projekcie ustawy proponuje się również, aby FinCEN wydał przepisy, które będą wymagały od każdej waluty cyfrowej umożliwienia śledzenia transakcji, jak również osób zaangażowanych w takie transakcje. Jednocześnie FinCEN będzie przeprowadzał kontrole stabilnych monet i zwracał szczególną uwagę na ich zabezpieczenie / pokrycie przez rezerwy lub inne aktywa.

Umożliwienie Amerykanom uczestnictwa na nowych formach

Kolejnym celem ustawy jest umożliwienie wszystkim Amerykanom uczestniczenia w rozwoju gospodarki amerykańskiej poprzez innowacyjne rozwiązania i śmiałe pomysły, aby kontynent stał się światową potęgą, a także liderem w nowych formach rozwoju handlu.

Wniosek

Z jednej strony, bardziej rygorystyczne przepisy od września 2020 r. dla nowych walut cyfrowych, z drugiej strony, większa otwartość przepisów dla nowoczesnych innowatorów. Taki jest obraz nowej Ameryki, której kierunek poprzez cyfryzację ma przynieść rozwój nowych form handlu, bankowości i ubezpieczeń. Czy UE pójdzie w tym kierunku?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *