Podstawowe słownictwo z objaśnieniami

NFT, słownictwo
Jak każda inna dziedzina, świat kryptowalut zawiera szereg pojęć, które należy poznać i nauczyć się ich. Wiele z tych wyrażeń można zaczerpnąć ze znajomości języków obcych. Jednak niektóre z terminów są zupełnie nowe i jeśli chcesz w przyszłości zajmować się kryptowalutami, warto się z nimi zapoznać. Jeśli brakuje Ci jakiegoś słowa w naszym słowniku, koniecznie daj nam znać w komentarzach, chętnie dodamy je do listy.

A

Adres - Każda kryptowaluta posiada swój własny adres, który służy do przeprowadzania transakcji w sieci. Adres ten nazywany jest również kluczem publicznym. Adres kryptowaluty może być traktowany jak numer konta bankowego dla walut fiat.
Airdrop - jest to dystrybucja niewielkiej ilości kryptowaluty wśród kryptospołeczności, w zamian za wykonanie określonych zadań.
Altcoin - od angielskiego terminu Alternative coin. Są to alternatywne kryptowaluty, do których zalicza się wszystko oprócz Bitcoina.
Arbitraż - z angielskiego Arbitrage. Jest to strategia inwestycyjna, w której wykorzystujemy różne ceny aktywów w różnych miejscach i w tym samym czasie.
ASIC - Specjalistyczny sprzęt do wydobywania kryptowalut.
Zapytaj o cenę. Jest to najniższa obecnie dostępna cena lub najniższa cena, za jaką ktoś jest skłonny sprzedać aktywa.
ATH - All Time High - najwyższa wartość rynkowa, jaką dana kryptowaluta osiągnęła w czasie swojego istnienia.
ATL - All Time Low - najniższa wartość rynkowa, jaką osiągnęła kryptowaluta w czasie swojego istnienia.
ATM - z angielskiego Automated teller machine, ATM.

B

Niedźwiedzi - termin używany dla inwestorów, którzy wierzą, że wartość będzie spadać.
Rynek niedźwiedzia - rynek niedźwiedzia. Rynek finansowy, który znajduje się w fazie spadku lub ma potencjał do takiego spadku.
Pułapka na niedźwiedzie - pułapka na niedźwiedzia. Jest to fałszywy sygnał, w którym cena aktywów spada poniżej kluczowych poziomów wsparcia, tak, że zwrot następuje i cena jest podnoszona.
Cena ofertowa - cena ofertowa lub oferta. Jest to najwyższa cena, którą kupujący jest skłonny zapłacić za aktywa.
Oferta - Zapytaj Spread - jest różnicą pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży danego aktywa.
Binance - największa i najbardziej znana giełda kryptowalut.
Bitcoin - BTC, jest pierwszą zdecentralizowaną kryptowalutą o otwartym kodzie źródłowym. Została stworzona w 2008 roku przez osobę lub grupę osób występujących pod pseudonimem Satoshi Nakamoto.
Maksymalista Bitcoin - Osoba, która posiada wyłącznie kryptowalutę Bitcoin lub inwestuje w firmy kryptowalutowe w celu osiągnięcia zysku w Bitcoin.
Czarny Łabędź - czarny łabędź. Nieprzewidywalne wydarzenie, które wykracza poza to, czego normalnie oczekuje się od danej sytuacji. Wydarzenia czarnego łabędzia charakteryzują się wyjątkową rzadkością i poważnym wpływem na rynek.
Blockchain - zdecentralizowana baza danych, która służy jako księga rachunkowa, w której zapisywane są informacje o transakcjach.
Blok - pakiet danych na blockchainie, gdzie dane transakcji są zapisane w niezmienny sposób.
BTFD - Buy The Fucking Dip. Stosuje się go, gdy jakość kryptowaluty jest niedoceniana.
Buidl - od anagramu angielskiego słowa build = budować. Chodzi o rozwój technologii w długiej perspektywie czasowej.
Bullish - termin używany w odniesieniu do inwestorów, którzy wierzą, że wartość będzie rosła.
Rynek byka - Rynek finansowy, który jest w fazie wzrostu lub ma do tego potencjał.
Pułapka na byki - Jest to fałszywy sygnał, że cena aktywów wzrośnie, ale w rzeczywistości będzie spadać.
Kupuj spadki - to motto odzwierciedlające filozofię, że należy kupić kryptowalutę, gdy jej cena znacznie spadła, z nadzieją, że w końcu się odbije.
Kup ścianę - wielkość zleceń kupna danej monety jest znacznie większa niż ilość zleceń sprzedaży.

C

Centralizacja - sieć zależna od centralnego organu, który nią zarządza i ją reguluje.
Zasilanie obiegowe - całkowitą liczbę monet w obiegu.
Moneta - monety - Kryptowaluta, która działa na swoim własnym blockchainie.
Coinbase - jednej z najbardziej znanych giełd kryptowalut z siedzibą w USA, w San Francisco.
Coinmate - Kantor wymiany kryptowalut z siedzibą i zarejestrowany w Wielkiej Brytanii. Założycielami są Czesi, możliwość handlu w koronach czeskich.
Konsensus - Algorytm konsensusu jest mechanizmem, który pozwala użytkownikom lub maszynom koordynować działania w środowisku rozproszonym.
Kryptowaluty - rodzaj waluty cyfrowej, która do swojego działania wykorzystuje kryptografię asymetryczną.
Portfel kryptowalutowy - Urządzenie lub aplikacja do przechowywania kryptowalut.
Sieć kryptowalutowa - wirtualna sieć płatnicza, w której odbywa się pobieranie i otrzymywanie lub wysyłanie płatności.

D

DAO - zdecentralizowana autonomiczna organizacja. Organizacja, która jest reprezentowana przez zasady zakodowane jako program komputerowy. Zapisy transakcji finansowych i zasad DAO są przechowywane na blockchainie.
dApp - aplikacja zdecentralizowana
Decentralizacja - sieć, która jest niezależna od władzy centralnej. Cały system jest kontrolowany przez użytkowników, którzy decydują o tym, jak sieć będzie się rozwijać.
DEX - skrót od decentralized exchange (zdecentralizowana wymiana).
Digitalizacja - proces przekształcania informacji na postać cyfrową (na format możliwy do odczytania przez komputer).
Waluta cyfrowa - niematerialne pieniądze w formie elektronicznej.
Podpis cyfrowy - szczególny rodzaj podpisu elektronicznego, który spełnia najsurowsze przepisy prawne i zapewnia najwyższy poziom gwarancji tożsamości podpisującego.
DIP - krótkotrwały spadek cen podczas wzrostu cen na wykresie rosnącym.
Sieć rozproszona - rodzaj sieci, w której moc obliczeniowa i dane są rozmieszczone w węzłach.
Księga rozproszona - dane są przechowywane w sieci zdecentralizowanych węzłów. Nie muszą mieć własnej waluty i mogą mieć ograniczone prawa lub być prywatne.
Dogecoin (DOGE) - kryptowaluta, która powstała w wyniku recesji, ale zyskała ogromną bazę użytkowników. Godło przybiera formę mema Shiba Inu.
Dominacja - Dominacja Bitcoina, wyraża jak duży udział w całkowitym rynku kryptowalut ma Bitcoin w procentach
Dump - gwałtownie spadająca cena spowodowana sprzedażą kryptowaluty.
DYOR - z Twojego angielskiego Do Your Own Research = Zrób własne badania.

E

ERC 20 - rodzaj tokena, który jest zbudowany na blockchainie Ethereum.
Ethereum (ETH) - największy z altcoinów i sieć, która oprócz transakcji oferuje również system inteligentnych kontraktów.
Wymiana - miejsce, gdzie można kupić kryptowaluty za walutę fiat lub, odwrotnie, sprzedać je za walutę fiat.

F

Gospodarstwo - baza górnicza.
Kran - strona internetowa, która zapewnia nagrodę w postaci kryptowaluty za wykonanie różnych zadań.
Opłata - opłata transakcyjna.
waluta FIAT - klasyczne pieniądze, takie jak korona czeska. Wymuszona waluta jest prawnym środkiem płatniczym.
FinTech - grupa firm, które działają w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne w sektorze tradycyjnych usług finansowych.
Flippening - sytuacja, w której wiodąca waluta cyfrowa (obecnie Bitcoin) zostaje pokonana pod względem kapitalizacji rynkowej przez inną kryptowalutę.
FOMO - z angielskiego Fear Of Missing Out. Strach przed niewykorzystanymi szansami.
Widelec - rozgałęzienie. Tworzona jest alternatywna wersja blockchaina. Wersja ta działa jednocześnie w różnych częściach sieci. Rozróżniamy rozwidlenia twarde (hard forks) i miękkie (soft forks).
FUD - z angielskiego Fear - Uncertainty - Doubt. Strach, niepewność i wątpliwości związane z inwestowaniem.
Analiza fundamentalna (FA) - jest strategią biznesową, w której inwestor określa, czy nadszedł czas, aby kupić lub sprzedać aktywa. Handlowcy biorą pod uwagę szeroki zakres danych ilościowych i jakościowych w celu określenia wartości wewnętrznej.

G

Blok Genesis - historycznie pierwszy blok blockchaina.

H

Zmniejszenie o połowę - Oznacza to zmniejszenie o połowę wynagrodzenia dla górników za wydobyty blok.
Czapka twarda - maksymalna kwota, która jest akceptowana przez startup.
Hard fork - odnosi się do radykalnej zmiany w protokołach sieci blockchain. Mówiąc prościej, dzieli ona jedną kryptowalutę na dwie i powoduje zatwierdzenie bloków i transakcji, które wcześniej były nieważne, lub odwrotnie.
Portfel sprzętowy - najbezpieczniejszy sposób przechowywania kryptowalut; bezpiecznie przechowuje klucze do portfeli. Znany również jako zimny portfel.
Hash - zakodowany tekst, którego nie można odszyfrować.
Częstotliwość haszowania - jednostka mocy obliczeniowej sieci blockchain.
Hodl - termin, który powstał jako anagram angielskiego hold = trzymać. Trzymanie kryptowaluty w portfelu.
Hodler - inwestor, który kupuje kryptowaluty z myślą o ich długoterminowym posiadaniu.
Gorący portfel - hot wallet; wygodna kryptowaluta kulejąca w bezpieczeństwie, bo wszystko odbywa się na urządzeniu podłączonym do Internetu.
Hybrydowy PoS / PoW - pozwala na użycie Proof of Stake i Proof of Work jako algorytmów dystrybucji konsensusu. To zapewnia równowagę pomiędzy górnikami a głosującymi = posiadaczami kryptowalut.

I

ICO, ITO - Initial Coin Offering i Initial Token Offering. Projekty start-up, które wykorzystują sprzedaż swoich kryptowalut do finansowania swoich projektów.
IEO - Initial Exchange Offering. Metoda finansowania, która jest bardziej wiarygodna, ponieważ jest zarządzana przez kantory wymiany kryptowalut.

J

JOMO - z angielskiego Joy of Missing Out, czyli przeciwieństwo FOMO. Radość, że użytkownik nie kupił kryptowaluty i dobrze na tym wyszedł.

K

KYC - z języka angielskiego, Know Your Customer. Identyfikacja klienta.

L

Księga - zapis transakcji finansowych, którego nie można zmienić.
Sieć Błyskawica - ulepszenia sieci bitcoin; poprawa jej niedociągnięć - szybkości i skalowalności.
Limit - kupno lub sprzedaż na giełdzie po najlepszej ustalonej cenie. Jednakże, trader określa to z góry. Jeśli cena nie pasuje do limitu, zakup nie będzie miał miejsca.
Litecoin - alternatywnej kryptowaluty.
Płynność finansowa - Jest to miara tego, jak łatwo jest przekształcić składnik aktywów w gotówkę szybko i bez strat. Im łatwiej jest to zrobić, tym bardziej płynny składnik aktywów.
Długoterminowy - wskaźnik długoterminowy.

M

Mainnet - ostra wersja systemu.
Kapitalizacja rynku - kapitalizacja rynkowa - całkowita wartość rynkowa kryptowaluty.
Animatorzy rynku - to podmiot, który zapewnia płynność giełdy poprzez umieszczanie w jej arkuszu zleceń z limitem ceny, dzięki czemu możliwe jest zawieranie transakcji po różnych cenach.
Górnik - Za usługi sieciowe otrzymuje wynagrodzenie.
Górnictwo - proces wydobywania kryptowalut.
Basen wydobywczy - grupa górników, którzy łączą swoją moc obliczeniową i dzielą się zyskiem przy wydobywaniu monety.
Nagroda za wydobycie - nagroda za wyodrębniony blok.
Platforma wydobywcza - sprzęt przeznaczony do wydobywania kryptowalut.
MOON - Aż do księżyca. Cryptoslang, czyli tak ekstremalnie byczy ruch monety, że zmierza ona w kierunku księżyca.
Wielopodpisowy - sposób na zapewnienie zachowania kryptowaluty, tokena.

N

NFT - Niewymienialny token. Są to unikalne przedmioty cyfrowe z własnością zarządzaną przez blockchain. Przykłady obejmują przedmioty kolekcjonerskie, elementy gier, sztukę cyfrową, bilety na wydarzenia, nazwy domen, a nawet zapisy własności aktywów fizycznych.
Węzeł - Urządzenie podłączone do sieci kryptowalutowej, które kontroluje i uczestniczy w transakcjach.

O

Open-source - to określenie programów, których kod źródłowy został udostępniony innym programistom. Mogą oni go studiować, a zwykle nawet modyfikować i dalej ulepszać.

P

Para - para, w której możliwe jest handlowanie kryptowalutami na giełdzie.
Papierowy portfel - Papierowa kopia Twojego klucza publicznego i prywatnego.
Żetony płatnicze - waluta cyfrowa wykorzystująca szyfrowanie asymetryczne.
Portfolio - zbiór wszystkich kryptowalut, które zakupiła jedna osoba lub firma.
Klucz prywatny - każdy, kto zna klucz prywatny jest właścicielem portfela, hasło do portfela.
Prywatne monety - są klasą kryptowalut, które zasilają prywatne i anonimowe transakcje blockchain poprzez ukrywanie ich pochodzenia i przeznaczenia. Niektóre z używanych technik obejmują ukrywanie prawdziwego salda portfela użytkownika i adresu, a także mieszanie wielu transakcji ze sobą w celu uniknięcia analizy łańcucha.
Proof-of-Stake (PoS) - Jest to algorytm konsensusu dla sieci blockchain, który opiera się na losowo wybranym stanie walidatorów, którzy "obstawiają" rodzime tokeny sieciowe, zamykając je w blockchainie w celu tworzenia i zatwierdzania bloków.
Proof-of-Work (PoW) - System, na którym opiera się decentralizacja bitcoina i innych kryptowalut. Użytkownik systemu płatności udowadnia wartość środka płatniczego poprzez włożoną pracę.
Pompa - gwałtowny wzrost cen w dziesiątkach do setek procent w bardzo krótkim czasie.
Pompowanie i zrzucanie - podbijanie ceny danej monety w górę (pump) i jej późniejsza szybka sprzedaż (dump).
Klucz publiczny - Klucz publiczny, który może być użyty do zaszyfrowania wiadomości. Adres, z którego lub do którego wysyłana jest określona kryptowaluta.

R

Ranga - wskazuje pozycję kryptowaluty. Aspektem jest kapitalizacja rynkowa waluty.
Rekt - z połączenia się rozpada. Dokonano złej inwestycji i straciliśmy znaczną część naszego depozytu.
Opór - Jest to poziom cenowy, przy którym presja sprzedaży jest historycznie większa niż presja kupna.
Mapa drogowa - harmonogram każdego projektu, który jest otwarty dla publiczności.
Ripple - XRP, to jest sieć płatności

S

Safu - z angielskiego funds are safe - pierwotnie używane przez CEO Binance, Changpeng Zhao, który ogłosił również Secure Asset Fund for Users (SAFU). Fundusze są bezpiecznie zdeponowane.
Satoshi - najmniejsza jednostka Bitcoina i jednocześnie jego domniemany twórca (Satoshi Nakamoto).
Nasiona - zestaw 12-36 angielskich słów służących do odtworzenia portfela.
SegWit - to nazwa aktualizacji protokołu Bitcoin, która została aktywowana 24 sierpnia 2017 roku.
Sprzedaj ścianę - to duża liczba zleceń sprzedaży, zwykle umieszczonych w arkuszu zleceń jednocześnie, po pozornie zaniżonej cenie.
Platforma pomocnicza - Wyspecjalizowana platforma do handlu tokenami giełdowymi.
Shitcoin - lub scamcoin - niegodna zaufania lub bezwartościowa kryptowaluta.
Krótki termin - wskaźnik krótkoterminowy.
Miękki widelec - zmiana w protokole oprogramowania, w której tylko poprzednio ważne bloki transakcji stają się nieważne. Ponieważ stare węzły będą rozpoznawać nowe bloki jako ważne, soft fork jest kompatybilny wstecz.
Inteligentny kontrakt - Elektroniczna forma umów wyrażona za pomocą kodu źródłowego w bazie danych blockchain.
Spread - różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu.
Stablecoin - kryptowaluta, która jest powiązana w stosunku 1:1 z jedną z walut fiat (USD, EUR,...); najbardziej znaną jest Tether (USDT).
Kryptowaluta państwowa - zdigitalizowaną krajową formę pieniądza (CBDC).
Token bezpieczeństwa - Są to akcje spółki, które zostały poddane procesowi tokenizacji.
Wsparcie - Jest to poziom ceny, przy którym presja kupna jest większa niż presja sprzedaży.

T

Analiza Techniczna (TA) - to strategia biznesowa, która kładzie nacisk na wykorzystanie formuł matematycznych, wskaźników i wzorów do przewidywania, gdzie cena aktywów pójdzie w przyszłości.
Testnet - wersja testowa.
Ticker - skrót kryptowaluty. Na przykład, Bitcoin - BTC.
Żeton - rodzaj kryptowaluty przeznaczonej głównie do płacenia za konkretne usługi.
Tokenizacja - proces, który przekształca wartość firmy w blockchain, digitalizując aktywa firmy.
Całkowita podaż - całkowita liczba monet danej kryptowaluty.
Opłata transakcyjna - płacone górnikom za transfer kryptowalut.
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe - Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) jest drugą metodą uwierzytelniania, która (oprócz Twojego hasła) chroni Twoje transakcje biznesowe i inne. Najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej używaną jest Google Authenticator.

U

Żeton użytkowy - Tokeny, które w przyszłości umożliwią dostęp do usługi lub produktu, który będzie oferowany przez firmę za kryptowalutę.

V

Fundusz Venture Capital - Inwestuje w początkowy rozwój firmy i uczestniczy w nim kapitałowo.
Zmienność - Tempo wzrostu lub spadku ceny danej kryptowaluty.
Tom - wolumen transakcji danej kryptowaluty w określonym czasie, zazwyczaj w ciągu 24 godzin.

W

Portfel - Program lub urządzenie do tworzenia i przechowywania kluczy do kryptowalut oraz zawierania transakcji.
Whale - Główny gracz na rynku, który ma znaczny kapitał w tym określonym aktywem.
Whitepaper - Biała Księga Projektu. Zadanie ma na celu zapoznanie opinii publicznej z projektem.

X

XRP - Jest cyfrowym aktywem zbudowanym dla płatności od firmy Ripple.

Z

Zcash (ZEC) - Jest kryptowalutą nastawioną na zachowanie prywatności, a nawet anonimowości. Jedna z tzw. monet prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *