Rola i funkcje pieniądza

uloha penez

Funkcje pieniądza

Pieniądz to zbiór aktywów, których podmioty gospodarcze używają do kupowania towarów. Ułatwiają one transakcje handlowe, służą do komunikowania cen i przechowywania wartości. Podstawową funkcją ekonomiczną pieniądza jest służenie jako środek płatniczy. Jest to zestaw dóbr, który służy jako powszechnie akceptowany środek płatności za towary lub usługi albo spłaty długu.

Pieniądze pełnią trzy podstawowe funkcje:

Środek wymiany - rolę pieniądza jako środka wymiany może pełnić wszystko, co jest powszechnie akceptowane jako zapłata za towary i usługi.

Jednostka rozliczeniowa - pieniądz jest jednostką pozwalającą mierzyć, wyrażać i rejestrować cenę. Jako jednostka rozliczeniowa pieniądz służy do wyrażania wartości wymiennej towarów i określania ilościowego wzajemnych należności. Aby przekazywać ceny, musi być podzielny na mniejsze, wymienne, trudne do imitacji i łatwe do zweryfikowania jednostki.

Przechowalnia wartości - pieniądz jest przechowalnią wartości, ponieważ zachowuje swoją siłę nabywczą, a jego posiadacz może opóźnić czas między jego otrzymaniem a konsumpcją. Do tego celu wykorzystuje się również papiery wartościowe, nieruchomości lub dzieła sztuki. Aby pieniądz mógł pełnić tę funkcję, jego wartość musi pozostawać niezmienna w czasie. W rzeczywistości jednak wartość pieniądza zmienia się w zależności od zmian cen w gospodarce. Gdy poziom cen wzrasta, wartość pieniądza spada i odwrotnie.

Wniosek

Pieniądz jest daleki od idealnego i doskonałego przechowywania wartości. Gdy wzrasta jego zdolność do przechowywania wartości, spada płynność. W przypadku gwałtownej zmiany wartości pieniądza funkcja pieniądza jako środka wymiany ulega odpowiedniemu osłabieniu. W rezultacie ludzie albo starają się szybko wydawać pieniądze w obawie przed utratą ich wartości, albo - przeciwnie - starają się je gromadzić, oczekując wzrostu ich wartości.

Ponieważ pieniądz nie jest doskonałym nośnikiem wartości, do tego celu można wykorzystać inne aktywa, takie jak dzieła sztuki, nieruchomości, papiery wartościowe, złoto lub kryptowaluty.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czy jesteś nowy w świecie walut cyfrowych?

Umów się na półgodzinną konsultację.

Zaplanuj konsultację