Rola banku centralnego

centralni banka

Rola banku centralnego

Bank centralny jest powoływany przez rząd, ale jest od niego częściowo niezależny, np. przy powoływaniu prezesa. Bank centralny wykonuje kilka podstawowych zadań, m.in. reguluje podaż pieniądza, ustala warunki udzielania kredytów i nadzoruje działalność banków komercyjnych. Ponadto pełni funkcję emisyjną, ma uprzywilejowane prawo do emisji banknotów i zarządza rezerwami walutowymi.

Co to jest bank centralny

Bank centralny jest instytucją publiczną, która zarządza walutą danego kraju i reguluje podaż pieniądza, czyli ilość pieniądza w obiegu. Banki centralne mają głównie za zadanie utrzymywanie stabilności cen i mogą ustalać stopy procentowe. Bank centralny nie jest jednak bankiem komercyjnym, więc nie można w nim otworzyć konta ani ubiegać się o kredyt.

Bank centralny działa jednak jako bank dla banków komercyjnych. Ta działalność wpływa na przepływ pieniądza i kredytu w gospodarce, a tym samym zapewnia stabilne ceny. Banki komercyjne, aby pokryć swoje krótkoterminowe potrzeby, mogą pożyczać pieniądze z banku centralnego. Muszą jednak zapewnić zabezpieczenie tej pożyczki - majątek o określonej wartości, gwarantujący spłatę pożyczki.

Działalność banku centralnego

Bank centralny prowadzi politykę monetarną, zarządza walutą państwową i nadzoruje działalność banków komercyjnych. Udziela kredytów, wydaje licencje i określa warunki działalności tych banków oraz innych instytucji finansowych. Bank centralny prowadzi również rachunek budżetu państwa.

Do innych zadań banku centralnego należy monitorowanie ilości pieniądza i wpływanie na nią. Bank centralny zarządza również rezerwami dewizowymi, czyli rezerwami w złocie i walutach obcych. Podstawowym narzędziem banku jest ustalanie stóp procentowych. Na ich podstawie ustalane są stopy procentowe poszczególnych banków komercyjnych na rynku międzybankowym.

Wniosek

Podstawowym celem banku centralnego jest stworzenie warunków do trwałego wzrostu gospodarczego. Wynikiem tego powinno być środowisko niskiej inflacji w gospodarce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czy jesteś nowy w świecie walut cyfrowych?

Umów się na półgodzinną konsultację.

Zaplanuj konsultację