Powrót do przyszłości

digitalizacja

Obecny rozmiar szkód pozostawionych przez COVID-19 pokazuje nam między innymi, jak niestabilny jest nasz system. W ciągu zaledwie kilku dni gospodarki pogrążają się w recesji, szybko rośnie bezrobocie, a światowe ubóstwo społeczne rośnie.

Zagrożeniem nie jest sam COVID-19, ale konsekwencje, którymi będziemy się zajmować przez co najmniej 10 lat. Wkraczając w erę cyfryzacji ludzkości, zaczęliśmy idealizować wszystko. To tak, jakbyśmy przestali żyć w rzeczywistości, a stali się jedynie "głównymi bohaterami" gry komputerowej. W rzeczywistości jednak staliśmy się dążeniem własnego wyidealizowanego świata.

Tak, nie poczynimy żadnych postępów, ani tego nie chcemy, ale ważne jest, aby spojrzeć wstecz na przeszłość, z której należy wyciągnąć wnioski pozytywne, które okazały się skuteczne.

Możemy żyć w najdoskonalszych światach, pełnych technologii i innowacji, ale jesteśmy tylko ludźmi, którzy muszą zaspokoić podstawowe potrzeby, określone przez amerykańskiego psychologa Maslowa w 1943 roku.

Niestety, w ciągu kilku lat stopniowego powrotu do zdrowia, ważne będą dla nas tylko podstawowe potrzeby fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa i relacje rodzinne. Z punktu widzenia konsumenta nie je się jednak z partnerstwa i bezpieczeństwa, mimo że są one ważną częścią naszego istnienia.

Jako wspólnota będziemy stopniowo powracać do produkcji rolnej. Realistyczne jest oczekiwanie stopniowej nacjonalizacji lat sprywatyzowanego sektora strategicznego. Realistyczne jest również oczekiwanie powrotu do produktów krajowych, które w przeszłości były wątpliwej jakości i były dla nas szkodliwe, nawet chwilami toksyczne. Preferowanie produkcji krajowej przywróci zatrudnienie, czyli transformację. Zawody, których wartość została podniesiona i promowana jako niezbędna społecznie, przestaną istnieć, a ich rola i wartość dodana będzie zerowa.

Zwrotowi temu będzie jednak towarzyszyła bardziej skoordynowana cyfryzacja, która uzyska bardziej racjonalny wymiar. Waluty cyfrowe staną się specyficzne dla branży. Świat ma teraz możliwość uczenia się, racjonalizacji i rozpoczęcia od nowa.

Zawsze jest szansa, by zacząć od nowa, ale czy naprawdę wszyscy tego chcemy?