Ray Dalio: Zmiana porządku świata i nauka płynąca z historii

darmowe pieniądze, dalio

Ray Dalio jest amerykańskim miliarderem, inwestorem i menedżerem funduszy hedgingowych, który od 1985 r. pełni funkcję głównego dyrektora inwestycyjnego największego na świecie funduszu hedgingowego Bridgewater Associates. Założył firmę Bridgewater w 1975 roku w Nowym Jorku.

Ray Dalio pisze również o wielkim obrazie wydarzeń, w tym o sytuacji na granicach Ukrainy. Pozwólcie, że podsumujemy dla Was najważniejsze informacje. 

Zmieniający się porządek świata i nauka płynąca z historii

Podczas gdy większość ludzi koncentruje się obecnie na taktycznym rozwoju wydarzeń w konflikcie Rosja-Ukraina-NATO, ja skupiam się bardziej na szerszej perspektywie zmieniającego się porządku światowego, którego ten konflikt jest najnowszym przejawem, oraz 2) podczas gdy większość ludzi patrzy na ten konflikt w oderwaniu od rzeczywistości, ja postrzegam go jako coś, co wydarzyło się już wiele razy w podobnych przypadkach historycznych i z czego możemy wyciągnąć wnioski.

Trzy wielkie siły zmieniają porządek świata:

1. Finanse/gospodarka:

Obecnie wiodąca potęga światowa (która zazwyczaj ma wiodącą walutę) wydaje znacznie więcej pieniędzy, niż zarabia, co prowadzi do zaciągania dużych pożyczek i drukowania dużej ilości pieniędzy na zakup długu, co zmniejsza wartość długu i pieniędzy w stosunku do wartości towarów, usług i aktywów inwestycyjnych nieobciążonych długiem. Powoduje to inflację towarów, usług i aktywów inwestycyjnych. Historia pokazała, że gdy kufry są puste i ma miejsce tego rodzaju drukowanie pieniędzy, zbliża się słabość finansowa, a słabość finansowa powoduje różnego rodzaju problemy i jest prekursorem spadków.

2. Konflikt wewnętrzny:

Konflikt wewnętrzny 1: W przeszłości i obecnie istnieje wielki konflikt wewnętrzny dotyczący bogactwa i różnic w wartościach, który prowadzi do populizmu prawicy i populizmu lewicy oraz walk między stronami. Panuje mentalność "wygraj za wszelką cenę", co eliminuje kompromis i przestrzeganie zasad, które są niezbędne do utrzymania wewnętrznego porządku. Im więcej jest wewnętrznego nieporządku, tym więcej jest polaryzacji i walk, co zazwyczaj prowadzi do jakiejś formy wojny domowej.

3. Konflikt zewnętrzny:

W przeszłości i obecnie wzrost znaczenia jednego lub kilku mocarstw zagranicznych, których potęga jest porównywalna z potęgą wiodącą, prowadzi do walk o władzę, zazwyczaj wojen zewnętrznych, które decydują o tym, które z mocarstw będzie sprawować kontrolę i jaki będzie nowy porządek.

Wielki cykl powstawania i upadku imperiów

Klasycznie i obecnie te trzy cykle konfliktów, tzn. cykl finansowy/ekonomiczny, konflikt wewnętrzny i konflikt zewnętrzny, rozwijają się i wpływają na siebie nawzajem, tworząc Wielki Cykl powstawania i upadku imperiów, państw, dynastii i porządków świata.

Obecnie jesteśmy świadkami końca jednego z takich Wielkich Cykli i upadku obecnego porządku świata. 

W takich czasach w wielu krajach zdarzało się, że zamykano giełdy, pozostawiając inwestorów w akcje bez dostępu do kapitału. Należy również zauważyć, że w czasie wojny pieniądze i kredyty nie były powszechnie akceptowane przez kraje niebędące sojusznikami, ponieważ istniała uzasadniona obawa, czy waluta będzie miała jakąkolwiek wartość.

Jak chronić swój majątek w takich czasach?

Ochrona własnego majątku w czasie wojny jest trudna, ponieważ normalna działalność gospodarcza ulega ograniczeniu, tradycyjnie bezpieczne inwestycje nie są bezpieczne, mobilność kapitału jest ograniczona, a gdy ludzie i kraje walczą o przetrwanie, nakładane są wysokie podatki. Ochrona bogactwa tych, którzy je posiadają, nie jest priorytetem w porównaniu z koniecznością redystrybucji bogactwa w celu dostarczenia go tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Kiedy dochodzi do gorących wojen, klasycznie opłaca się wyprzedawać długi i kupować złoto, ponieważ wojny są finansowane poprzez pożyczanie i drukowanie pieniędzy, co powoduje dewaluację długu i pieniądza, a także dlatego, że istnieje uzasadniona niechęć do przyjmowania kredytów.

Wniosek

Choć Ray Dalio nie wspomniał w swoim artykule bezpośrednio o walutach cyfrowych, jest to jedna z możliwości zabezpieczenia majątku w tak niespokojnych czasach. Chociaż posiadanie fizycznego złota może być również korzystne, ma ono również pewne wady, na przykład noszenie przy sobie większych ilości złota może być niebezpieczne, ma ono ograniczoną płynność i może być trudniejsze do podzielenia w przypadku płatności niewielkich kwot, nie można go też łatwo wysłać do innego kraju. Z drugiej strony, waluty cyfrowe są uzależnione od połączenia z Internetem, ale jak widzieliśmy w ostatnich dniach, istnieją możliwości połączenia, na przykład Starlink.

Źródło: LinkedIn (kursywa dodana przez Platon Life)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czy jesteś nowy w świecie walut cyfrowych?

Umów się na półgodzinną konsultację.

Zaplanuj konsultację