Wpływ rewolucji cyfrowej na zatrudnienie

cyfryzacja, cyfralní

Każda rewolucja przemysłowa oznacza zmianę w społeczeństwie ludzkim na wyższy poziom. Następuje wzrost wydajności produkcji i zarządzania usługami, co przyczynia się do oszczędności czasu produktywnej części społeczeństwa. Ale jak postęp rewolucji cyfrowej i automatyzacji wpłynie na zatrudnienie?

Automatyzacja i co będzie dalej

Wprowadzenie automatyzacji ma wpływ nie tylko na sektor produkcyjny, ale także na usługi. Ponad 471 ton działalności zostanie stopniowo przekształconych w formę zautomatyzowaną ze względu na postęp technologiczny. Zmiana ta nie będzie jednak miała tak negatywnego wpływu na zatrudnienie.

Zmiana potrzeb społecznych przyczyni się do szybszego zniknięcia niektórych z dzisiejszych miejsc pracy, ale także do powstania nowych. Dziś realistyczne jest mówienie o ponad 651% zastępowalności obecnych miejsc pracy, dla których nie mamy dziś nawet złożonych nazw.

Zadania poznawcze i manualne zostaną przekształcone w bardziej zautomatyzowaną formę, co doprowadzi przede wszystkim do znacznego wzrostu poziomu wykształcenia. I to właśnie podnoszenie umiejętności będzie odgrywało kluczową rolę w nadchodzących latach. Tak, bardziej niż realistyczne jest oczekiwanie luki na rynku pracy, ponieważ większość naszego społeczeństwa będzie polaryzujących się między zdolnymi i niekompetentnymi.

Zmiany wpłyną na nas wszystkich i już się zaczęło

Zmiany te będą miały również wpływ na sektor usług. Rewolucja cyfrowa i automatyzacja stopniowo przenikną do bankowości, finansów, administracji publicznej, ale również w znacznym stopniu do działalności detalicznej, gdzie w przyszłości skoncentruje się znaczna część społeczeństwa produkcyjnego. To właśnie wzrost sprzedaży internetowej będzie bardziej ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb klientów końcowych, co spowoduje przewidywany wzrost popytu na nowe miejsca pracy do 20%.

Czy maszyny zastąpią nasze obecne miejsca pracy?

To, czy nasze obecne miejsca pracy zostaną w przyszłości zastąpione przez maszyny, jest pytaniem, na które prawie każdy może odpowiedzieć dzisiaj. Tak, większość z nich. Inne miejsca pracy zostaną znacznie zmienione. Zawsze jednak należy wziąć pod uwagę, że automatyzacja przyniesie ze sobą potrzebę konserwacji, napraw i interwencji, które będą wymagały obecności czynnika ludzkiego. I oczywiście, jak już wielokrotnie udowodniono, powrót do przeszłości nie jest możliwy, ale postęp społeczeństwa może być dla nas bardziej korzystny pod wieloma względami.

Wniosek

Z jednej strony zmniejszy się liczba godzin pracy, ale jednocześnie poświęcimy więcej wolnego czasu na poprawę naszej edukacji, bo tylko ciężko pracujący i wykształceni będą mieli świetlaną przyszłość na świecie.