Inflacja i stagflacja - Dowiedz się, jaka jest różnica i dlaczego to ma znaczenie

inflacja i stagflacja

W sferze makroekonomicznej, słowa inflacja i stagflacja są obecnie słyszane bardzo często. To są bardzo ważne pojęcia.

Przyjrzyjmy się temu, co eksperci sądzą o inflacji, stagflacji i dalszym rozwoju.

Pandemia i nie tylko

Zacznijmy od pandemii. Pandemia weszła do naszej gospodarki jak tsunami. Rządy próbowały naprawić nagłą recesję w każdy możliwy sposób. Najczęściej widzieliśmy masowe pompowanie pieniędzy do gospodarki.

Jednocześnie nie można wykluczyć, że wkrótce nastąpi okres wysokiej inflacji, zanim nastąpi ożywienie gospodarcze. Innymi czynnikami wpływającymi na rozwój gospodarczy mogą być rosnące stopy bezrobocia, bankructwa i rosnący protekcjonizm. 

Hałas danych

Wielu ekonomistów zgadza się co do początkowego wstrząsu, który przyniósł impuls dezinflacyjny. Jednak nie mogą się już zgodzić co do tego, co stanie się dalej. Niektórzy twierdzą, że wzrost podaży pieniądza spowoduje nadmuchanie bańki. Inni obawiają się, że utrzymująca się presja inflacyjna będzie się rozwijać wraz z upływem czasu, a inflacja w dłuższej perspektywie czasowej wyniesie ponad 2%.

W Stanach Zjednoczonych wskaźnik cen konsumpcyjnych ostatnio wzrósł. Nie jest to jednak oznaka zmiany reżimu. W większości przypadków jest to po prostu szum danych, który będzie musiał być brany pod uwagę jeszcze przez kilka miesięcy. Na przykład, wysoki wskaźnik cen konsumpcyjnych jest spowodowany zwolnieniami na większą skalę. Nie można zatem spieszyć się z wnioskami.

Inflacja i stagflacja

Na pewno warto pamiętać, jakie są pojęcia inflacja i stagflacja, gdyż będą one coraz częściej omawiane.

Inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce na przestrzeni czasu. Alternatywnie, możemy go zdefiniować jako zmniejszenie siły nabywczej pieniądza.

Stagflacja jest połączeniem stagnacji i inflacji. Jest to wysoka stopa inflacji i wysoka stopa bezrobocia. Jest to typowe dla sytuacji, gdy system gospodarczy znajduje się w szoku.

Wniosek

Spieszymy się do kryzys finansowy a my nadal jesteśmy na początku. Jeśli nie chcesz być dotknięty inflacją i stracić swoje oszczędności, pozwól swoim pieniądzom pracować i inwestować w aktywa, które ochronią Cię przed inflacją - kryptokursy lub metali szlachetnych. Ale pamiętaj o złotej zasadzie - inwestuj tylko tyle, ile możesz sobie pozwolić na utratę.

Źródło: faei.cz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *