Wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości

nieruchomość, covid-19

Jednym z rynków, na który pandemia COVID-19 wywarła negatywny wpływ, jest rynek nieruchomości. Mówiąc o nieruchomościach, mamy na myśli nie tylko rynek mieszkaniowy, ale również biura, przemysł-logistykę, handel detaliczny i rynek mieszkaniowy.

Rynek mieszkaniowy

Przewidywanie rozwoju tego sektora jest bardziej złożone, niż się wydaje na pierwszy rzut oka, ponieważ wpływa na niego rozwój gospodarczy, zarówno sektora biznesowego, jak i rynku pracy z pracownikami. Możliwe scenariusze powinny być zatem postrzegane jako zbiór możliwych przyszłych uwarunkowań, których rozwój będzie zależał od wielu czynników.
W przypadku sektora mieszkaniowego realistyczne jest oczekiwanie wzrostu liczby nabywanych mieszkań na obszarach podmiejskich. Izolacja aglomeracji miejskich z jednej strony zapewnia większy komfort i różnorodność oferowanych usług, ale z drugiej strony przyczynia się do zwiększenia ryzyka zakażenia, czego przykładem jest najwyższe w miastach stężenie dodatnich COVID-19 pacjentów. Fakt ten prawdopodobnie w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia popytu na zdrowsze, "bezpieczniejsze" mieszkania.

Rynek biurowy

Koncentracja większej liczby pracowników pod względem potencjalnego zagrożenia dla zdrowia będzie miała największy wpływ na rynek biurowy. Zwiększona izolacja wśród ludzi doprowadzi do spadku popytu, a w konsekwencji do spadku cen powierzchni biurowych, zarówno z punktu widzenia nabywców, jak i najemców korporacyjnych. Stopniowo będzie miał miejsce boom na "home office", co spowoduje, że lokale staną się mniej atrakcyjne, a ich właściciele będą zmuszeni do zmiany charakteru użytkowania, co doprowadzi do ich przeklasyfikowania. Będzie to miało największy wpływ na tak popularne ostatnio duże powierzchnie biurowe typu open-space.

Rynek logistyczny

Rynki logistyczne doświadczyły znaczących globalnych przestojów, które doprowadziły do spadku elastyczności, przede wszystkim w łańcuchach dostaw. Jednak ożywienie w tym sektorze będzie prawdopodobnie najbardziej widoczne ze względu na wpływ i rozwój automatyzacji. Automatyzacja, która jest częścią postępu cyfryzacji, zmniejszy zapotrzebowanie na pracę ludzką, eliminując tym samym ewentualne ryzyko gwałtownego wzrostu w kolejnej fali epidemii, ale z drugiej strony negatywnie wpłynie na rynek pracy.

Rynek sektora detalicznego

Sektor detaliczny jest największym rynkiem pod względem zatrudnienia. Ograniczona płynność spowodowana utratą sprzedaży doprowadzi do znacznych strat tego rynku. Z drugiej strony, istnieje duży potencjał dla połączeń z dużymi sieciami, gdzie istnieje duże oczekiwanie długoterminowego wzrostu, ze względu na zwiększoną elastyczność poprzez sprzedaż online.
Branża hotelarska ucierpiała najbardziej z całego rynku. Jest to jednak krótkotrwałe załamanie, którego ożywienie będzie najbardziej dynamiczne. Ograniczenia w podróżach transgranicznych powoli się rozluźniają, ale udział turystów krajowych i zagranicznych znacznie się zmieni. Już w II kwartale 2020 r. popyt turystów krajowych wzrośnie, ponieważ będą oni preferować kierunki dostępne za pomocą pojazdów mechanicznych w stosunku do kierunków dostępnych za pomocą transportu lotniczego. To właśnie turyści krajowi w krajowych miejscowościach wypoczynkowych przyczynią się do znaczącego postępu gospodarczego w kraju.

Wniosek

Więcej o tym, jak rynek nieruchomości będzie się dalej rozwijał pod koniec tego roku, będziemy wiedzieć. Ale już dziś wiemy, że kryteria inwestowania na tym rynku ulegną znacznym zmianom. Czynniki ryzyka będą bardziej skoncentrowane na uwzględnieniu potencjalnej wrażliwości w zależności od rodzaju nieruchomości, jednak inne czynniki są jeszcze trudne do określenia na dzień dzisiejszy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *