Historia i rozwój pieniądza

vyvoj historie2

Historia i rozwój pieniądza

Pieniądze istniały w przeszłości i istnieją również dzisiaj w różnych formach. Za pieniądz można uznać praktycznie wszystko, co ludzie powszechnie uważają za środek wymiany. Ludzie w różnych okresach historycznych używali różnych form pieniądza.

Gospodarka samowystarczalna

Wraz z rozwojem społeczeństwa ludzkiego stopniowo zaczęły się pojawiać pierwsze stosunki towarowe między jednostkami i rodzinami. Na początku rozwoju ludzkości istniała gospodarka samowystarczalna, ponieważ ludzie zdobywali wszystkie niezbędne dobra i usługi własną pracą lub działalnością. Na przykład, jeśli ktoś potrzebował broni do polowania na zwierzynę, musiał ją sam wykonać. Okres ten, trwający od pierwszych początków rozwoju ludzkości do mniej więcej epoki kamiennej, był najdłuższą erą ludzkości.

Gospodarka barterowa

W epoce kamiennej zaczyna się pojawiać nowy typ stosunków gospodarczych. Ludzie nie musieli już wszystkiego wytwarzać sami. Zamiast tego mogli korzystać z barteru, jeśli potrzebowali dóbr, których nie mogli wytworzyć samodzielnie. Zmiana ta oznaczała znaczący skok gospodarczy i przyspieszyła rozwój rasy ludzkiej.

Barter miał jednak także istotne wady. Niełatwo było znaleźć ekwiwalentną zapłatę w tym samym czasie. Niektórych towarów nie dało się też podzielić, a inne szybko się psuły, jak np. owoce, mięso itp. Z powodu jednego rodzaju towaru można było szybko wejść w wiele kolejnych relacji towarowych, co znacznie zwiększało koszty czasowe i ograniczało możliwości zarobkowania.

Gospodarka pieniężna

Czynniki te doprowadziły w końcu do pojawienia się pierwszych pieniędzy na początku epoki żelaza. W zamkniętych społecznościach zaczęto używać różnych towarów jako pieniędzy.

Pieniądze towarowe

Pieniądze towarowe to jeden z rodzajów towarów używanych do mierzenia wartości i płacenia. Plemiona lub jednostki przyjmowały dany towar jako środek wymiany w formie niewypowiedzianej umowy.

Towar taki musiał jednak spełniać określone warunki. Musiał to być materiał rzadki, przenośny, trwały, dający się przechowywać i manipulować, o stabilności chemicznej i fizycznej. Ponadto musiał występować w niewielkich ilościach, co gwarantowało jego najwyższą wartość ze względu na ograniczoną dostępność. I tak starożytni Majowie uważali za pieniądze ziarna kakaowca, Słowianie chusteczki do nosa przywiązane do paska, a ludy północne i morskie muszelki.

Ostatnią fazą pieniądza towarowego stały się metale. Początkowo były to żelazne zszywki lub sztaby, później miedziane pryzmaty i monety, a następnie do gry weszły srebro i złoto. Pierwsze monety pojawiły się około 600 r. p.n.e. w Lidii i szybko rozprzestrzeniły się na cały świat.

Pierwsze hiperinflacje w historii pojawiły się wraz z odkryciem Ameryki i nowymi złożami złota, ponieważ monety szybko traciły wartość. Dobre i złe zbiory mogły zmniejszać lub zwiększać wartość pieniądza w gospodarkach opartych na produktach rolnych, powodując inflację lub deflację. W miarę jak mnożyła się liczba transakcji gospodarczych, na świecie nie było wystarczającej ilości złota, by zaspokoić potrzeby gospodarki. Najpierw zmniejszała się zawartość złota w monetach, a gdy go zabrakło, pojawił się pieniądz papierowy.

Pieniądze papierowe

Pierwsze banknoty pojawiły się w Chinach około 1000 roku naszej ery. Do Europy i Ameryki trafiły pod koniec XVII wieku. Pierwsze banknoty w naszym kraju, zwane "bankocetle", zostały wprowadzone za panowania Marii Teresy. Gwarantowały one monarsze, że po upływie określonego czasu zapłaci za metal szlachetny. Bankocetle były emitowane z powodu braku złota w skarbcu.

Pieniądze bankowe

Ostatnim rodzajem pieniądza w dzisiejszej gospodarce jest pieniądz bankowy, niematerialny, wyimaginowany pieniądz tworzony w bankach komercyjnych. Są to na przykład karty kredytowe i debetowe, konta oszczędnościowe, czeki, weksle, czeki podróżne itp.

Wraz z ich pojawieniem się powraca także lekkomyślne drukowanie pieniędzy, w tym przypadku związane z krótkotrwałym wzrostem cen, a przede wszystkim z ogromnym zadłużeniem. Doskonale ilustruje to obecna sytuacja w Republice Czeskiej. Przecież każdy dom towarowy, towarzystwo ubezpieczeniowe czy firma leasingowa ma swój własny pieniądz bankowy, a obywatele Republiki Czeskiej masowo korzystają z tych produktów. A z tym wiąże się ogromne zadłużenie.

 

Komentarze czytelników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czy jesteś nowy w świecie walut cyfrowych?

Umów się na półgodzinną konsultację.

Zaplanuj konsultację