Światowy dług wzrasta do 356% PKB

dług, tydzień 12, XLM

Co się dzieje z globalnym zadłużeniem i dlaczego jest ono ważne?

Stosunek światowego zadłużenia do PKB wzrósł do 356% w 2020 roku, wynika z nowego raportu Instytutu Finansów Międzynarodowych. Jest to wzrost o 35 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2019, ponieważ kraje, których gospodarki kurczyły się, emitowały ocean długu, aby utrzymać się na powierzchni.

Zadłużenie
źródło: axios.com

Dlaczego to ma znaczenie

Wzrost ten doprowadza wiele krajów, w tym USA, do ekstremalnego poziomu zadłużenia, znacznie przekraczającego to, co ekonomiści określali w przeszłości jako niemożliwe do spłacenia.

  • Samo zadłużenie niefinansowego sektora prywatnego stanowi obecnie 165% całej światowej produkcji gospodarczej.

Co mówią

"Wzrost ten znacznie przewyższył wzrost obserwowany podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku" - stwierdzili ekonomiści IIF w raporcie.

  • Jeszcze w latach 2008 i 2009 wzrost wskaźnika zadłużenia globalnego był ograniczony odpowiednio do 10 i 15 punktów procentowych.

Według liczb

Globalne zadłużenie wzrosło w ubiegłym roku do $281 bilionów, przy czym całkowite zadłużenie sektora prywatnego i publicznego wzrosło o $24 biliony w 61 krajach, które IIF obserwuje.

  • Wzrost ten stanowi ponad jedną czwartą wzrostu długu o $88 bln, który narósł w ciągu ostatniej dekady.
  • Dług publiczny stanowi 105% globalnego PKB, wzrastając z 88% w 2019 r., wzrastając o $12 bln w 2020 r. lub prawie trzykrotnie w stosunku do wzrostu o $4,3 bln w 2019 r.
  • Zadłużenie w sektorze finansowym wzrosło o ponad 5 punktów procentowych do 86% PKB w 2020 r. Był to największy wzrost od 2007 roku i pierwszy roczny wzrost od 2016 roku.

Dlaczego dług ma znaczenie

Podczas gdy obawy o znaczny wzrost inflacji i kosztów pożyczek nie nastąpiły, ale nastąpił powolny wzrost i malejące zyski, a już wysoki poziom zadłużenia na świecie wydaje się hamować wzrost gospodarczy i grozi powstrzymaniem pełnego wyjścia z pandemii w perspektywie długoterminowej.

  • Ponadto prawie cały dług wyemitowany w 2020 r. był przeznaczony raczej na bieżące okoliczności niż na inwestycje w przyszłościowe projekty lub wzrost, co sprawia, że przyszłe inwestycje w takie projekty są trudniejsze i potencjalnie bardziej kosztowne.

Na czym to polega

Wzrost PKB Stanów Zjednoczonych w ciągu najbliższych 10 lat będzie w dużej mierze poniżej 2% (z godnym uwagi wyjątkiem roku 2021), a roczne deficyty budżetowe będą rosły.

  • Dług federalny przekroczy w tym roku wielkość gospodarki po raz drugi od zakończenia II wojny światowej i do 2031 roku wzrośnie do 107% PKB.
  • Prognoza ta została sporządzona bez uwzględnienia proponowanego przez prezydenta USA Bidena pakietu stymulacyjnego o wartości $1,9 bln USD.

Źródło: Axios.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *