Czy jedna z głównych walut świata może upaść?

centrala, codziennie, tydzień 13, waluta

Główne waluty światowe, takie jak USD, EUR, a wcześniej także RUB, są zarządzane przez odpowiednie banki centralne. Banki centralne to organy, które kontrolują ilość, stopy procentowe i rynki. Bankierzy centralni muszą zarządzać tymi walutami w taki sposób, aby wspierały one globalną stabilność i wzrost gospodarczy.

Waluty fiat i pogłoski o upadającym systemie

Jednak z powodu ostatnich wydarzeń, począwszy od globalnej pandemii, a skończywszy na wojnie na Ukrainie, sprawy wymknęły się im spod kontroli i zaczęły krążyć pogłoski, że system fiat jest niewydolny.

Waluty fiducjarne i zaufanie

Jest to często coś, za co kryptowaluty są degradowane. Nie kryje się za nimi żadna "wartość wewnętrzna" i opierają się one wyłącznie na zaufaniu inwestorów. Jednak obecnie waluty fiat również opierają się wyłącznie na zaufaniu swoich użytkowników. Nie ma złota ani innych rezerw, z którymi waluty te byłyby powiązane.

Waluty fiat i inflacja

Inflacja, czyli fakt, że za pieniądze z portfela można kupić coraz mniej, jest w istocie stopniową utratą zaufania. Im wyższa inflacja, tym mniejsze zaufanie ludzi do waluty fiat.

Waluty fiducjarne i Bitcoin

Pojawienie się walut cyfrowych było bezpośrednią odpowiedzią na utratę zaufania do walut fiat, która nastąpiła po ostatnim kryzysie finansowym z lat 2007-2008. Bezpośrednią odpowiedzią na tę sytuację był Bitcoin, który wprowadził możliwość dokonywania transakcji bez konieczności korzystania z systemu fiat. Pomysł spodobał się ludziom tak bardzo, że obecnie istnieje ponad 15 000 walut cyfrowych, które odnoszą mniejsze lub większe sukcesy.

Waluty fiat i światowe waluty rezerwowe

Teraz jako światową walutę rezerwową wprowadza się dolara amerykańskiego, ponieważ to właśnie on był używany przez większość krajów do rozliczania transakcji dotyczących ropy naftowej i innych zasobów naturalnych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej. Bezpośrednim skutkiem globalnych sankcji nałożonych na Rosję jest próba wprowadzenia przez nią nowej waluty rezerwowej - własnej. Według niektórych ekonomistów, skutki sankcji mogą doprowadzić do tego, że dolar amerykański przestanie pełnić rolę globalnej waluty transakcyjnej.

Waluty fiducjarne i nowy twardy pieniądz

Sankcje przeciwko Rosji w połączeniu z jej stosunkami z Chinami oraz kryzysem na rynku niektórych towarów zagrażają rezerwowemu statusowi dolara. Może to doprowadzić do sytuacji, w której konieczność rozliczania transakcji towarowych może utorować drogę do nowej formy tzw. twardego pieniądza. Pieniądze te mogłyby być cyfrowe, emitowane bezpośrednio przez banki centralne, tak jak ma to już miejsce w Chinach z ich cyfrowym juanem.

Wniosek

Istnieje kilka czynników, niespotykanych w historii systemu monetarnego opartego na fiat, które mogą doprowadzić do końca tego systemu lub do jego znaczącej transformacji. Pozostaje tylko pytanie: co zastąpi ten system i czy jesteś na to gotowy?

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zob. Co trzeba wiedzieć o systemie monetarnym - Historia i Obecny. 

 

Źródła: Brucewilds.blogspot.com, Wikipedia.org, PlatonLife.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czy jesteś nowy w świecie walut cyfrowych?

Umów się na półgodzinną konsultację.

Zaplanuj konsultację