Co to jest waluta

edukacja

Co to jest waluta

Z angielskiego current = w obiegu, termin waluta oznacza ogólnie przyjętą formę pieniądza lub środka wymiany występującego w dowolnej postaci. Obejmuje on na przykład banknoty, monety, kryptowaluty i inne.

Waluta

Waluta to wszystko, co określa wartość towarów lub usług. Termin ten obejmuje wszystkie pieniądze będące w obiegu, nie tylko nasze pieniądze. Na ogół każdy kraj ma swoją własną walutę narodową, a wyjątkiem jest euro, które łączy kraje strefy euro. Niektóre kraje, np. Haiti, posługują się kilkoma walutami; taką sytuację nazywa się walutą równoległą. Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy terytorium niesuwerenne posługuje się własną walutą, tak jak Hongkong czy Makau.

Waluta pełni trzy podstawowe funkcje: jednostki rozliczeniowej, depozytariusza i środka wymiany. Posiadają je, ponieważ są akceptowane przez firmę lub gospodarstwo domowe przy regulowaniu długów. Współczesne waluty nie mają jednak wartości związanej z metalami szlachetnymi i są w zasadzie bezwartościowe. Jej wartość godziwa wynika z jej powszechnej akceptowalności, a państwo gwarantuje jej wartość jako środka wymiany.

Fakty o walucie

Waluta dzieli się na dwa systemy - pieniądz towarowy i pieniądz fiat. Pieniądzem towarowym są zazwyczaj towary, na które istnieje zapotrzebowanie i które służą jako uniwersalny środek wymiany. Na przykład w przeszłości rolę tę pełniło złoto lub bydło. Pieniądz fiat to określenie dla pieniądza o wymuszonym obiegu, czyli wszystkich współczesnych walut narodowych.

Waluta to określenie pieniądza, takiego jak dolar, euro czy korona. Jest ona akceptowana jako środek płatniczy na określonym obszarze lub między określonymi osobami. W większości przypadków jest ona zarządzana przez centralną instytucję emitującą - bank centralny. Wyjątkiem od tej reguły są jednak kryptowaluty.

Inwestorzy mogą handlować walutami, na przykład na rynku Forex. Transakcje są realizowane w parach walutowych, gdzie pewna ilość jednej waluty jest kupowana poprzez sprzedaż drugiej. Walutami handluje się po kursach wymiany, które różnią się w zależności od popytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czy jesteś nowy w świecie walut cyfrowych?

Umów się na półgodzinną konsultację.

Zaplanuj konsultację