Waluty cyfrowe banku centralnego mogą pewnego dnia zastąpić banki komercyjne

Bank

Rezerwa federalna zbadała skutki wprowadzenia waluty cyfrowej banku centralnego prowadzącego rachunek bankowy (CBDC), koncentrując się na jej potencjalnej konkurencji z tradycyjną rolą banków komercyjnych. Wyniki są bardzo interesujące.

"Wprowadzenie walut cyfrowych może usprawiedliwić zasadniczą zmianę w architekturze systemu finansowego, banku centralnego "otwartego dla wszystkich", czytamy w artykule, który został opublikowany 1 czerwca.

Pytania postawione przez ramię badawcze Fedu, które zostały podjęte we współpracy z uniwersytetami w Pensylwanii i Chicago, dotyczyły konsekwencji wprowadzenia CBDC oraz tego, jak otwarcie placówek banku centralnego może wpłynąć na pośrednictwo finansowe.

Rola CBDC

W szczególności pytania te miały na celu zbadanie roli, jaką CBDC odgrywają w "zapewnianiu konsumentom możliwości bezpośredniego posiadania rachunku bankowego w banku centralnym", zasadniczo zastępując rolę pełnioną obecnie przez banki komercyjne.

Transformacja terminów zapadalności odnosi się do praktyki instytucji finansowych polegającej na pożyczaniu pieniędzy w krótszych terminach niż te, które pożyczają. Często odbywa się to za pomocą depozytów osób oszczędzających poprzez przekształcenie tych środków finansowych w długoterminowe pożyczki, takie jak kredyty hipoteczne. Rolą banków komercyjnych jest ułatwianie zaspokajania potrzeb kredytodawców i kredytobiorców.

CBDC i zakłócanie funkcjonowania banków komercyjnych

Proces ten może się jednak odwrócić, na przykład w przypadku paniki lub runu bankowego, w którym wszyscy oszczędzający próbują jednocześnie wypłacić pieniądze lub gdy rynki pieniężne nagle wyschną z powodu tego, że pożyczkodawcy nie udzielają sobie nawzajem pożyczek krótkoterminowych.

W dokumencie określono zestaw alokacji uzyskanych za pośrednictwem prywatnego pośrednictwa finansowego (banki komercyjne), które można by również uzyskać za pośrednictwem CBDC, pod warunkiem, że dopuszcza się konkurencję z tymi bankami komercyjnymi i że deponenci nie wpadną w panikę. W dokumencie określono jednak również związane z tym koszty.

Jeżeli CBDC zakłóciłyby rolę banków komercyjnych i pozwoliłyby na pożyczenie większej ilości pieniędzy niż jest pożyczana, istnieje obawa, że banki centralne mogłyby zaszkodzić rynkom pieniężnym.

Sztywność banków centralnych

W artykule pokazano również, jak "sztywność umowy banku centralnego z bankami inwestycyjnymi" powstrzymywała przed paniką i jako taka, gdyby deponenci zaczęli składać depozyty wyłącznie w banku centralnym, mógłby on stać się "monopolistą depozytowym", przyciągającym depozyty z dala od sektora bankowości komercyjnej.

Wniosek

"Ta monopolistyczna władza eliminuje siły, które skłaniają bank centralny do dostarczenia optymalnej społecznie ilości transformacji dojrzałości", mówi gazeta Fed.

Źródło: Coindesk.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *