7 przewidywań dla świata post-koronawirusowego

wirus

Czy przyzwyczaiłeś się do pracy zdalnej i edukacji, a nawet konsultacji z lekarzem przez telefon lub e-mail? Cóż, powinieneś mieć, ponieważ będzie to nowa norma w świecie post-koronawirusowym. Co jest dla nas ważne? 

Pandemia koronawirusa zostanie zapamiętana jako wydarzenie światowej rangi. Podobnie jak Wielki Kryzys, upadek Muru Berlińskiego i światowy kryzys finansowy z 2008 roku, przyspieszy on zmiany społeczne i gospodarcze, które w przeciwnym razie urzeczywistniłyby się po latach.

Niezależnie od tego, jak długo to potrwa, w końcu pokonamy tego wirusa, a nasze gospodarki w końcu wyjdą z karzącej recesji, którą wywołał. Ale kiedy kurz opadnie i zejdą z niego maski, pandemia na stałe zmieni nasze społeczne i ekonomiczne zachowanie. Oto kilka wyników, które wydają się być coraz bardziej prawdopodobne.

1. Sklepy internetowe umożliwiające dostawy będą prosperować razem z internetowe platformy rozrywki 

Z ludźmi odizolowanymi wewnątrz i z dala od innych ludzi, krótkoterminowymi zwycięzcami będą ci, którzy dostarczają towary i usługi bez konieczności fizycznego kontaktu z klientami. Są oni już przytłoczeni. Innymi zwycięzcami będą dostawcy chmury obliczeniowej (na przykład Amazon Web Services), usług pracy zdalnej, takich jak Zoom, Slack, Microsoft Teams, firmy zajmujące się wirtualną rzeczywistością, takie jak Oculus, usług streamingowych, takich jak Netflix, oraz organizacji zajmujących się eskortowaniem, takich jak Cloud9.

2. Media społecznościowe będą przeciążone ruchem ulicznym

Ruch w mediach społecznościowych będzie rósł, ale dochody reklamodawców ucierpią z powodu słabego popytu w gospodarce kalekiej. Coca-Cola ściągnęła już wszystkie reklamy w mediach społecznościowych; jak jej rówieśnicy podążają za nimi, gwałtowny ogólny spadek wydatków na reklamę odbije się na firmach produkcyjnych, agencjach reklamowych oraz stacjach telewizyjnych i radiowych.

3. Praca zdalna stanie się nową domyślną

Pracownicy, którzy nagle pracują w domu z konieczności doświadczają zmiany w swoim stylu pracy, który oszczędza im garnitur i dojazdy do pracy i daje wielu z nich większą elastyczność z ich harmonogramów i wymagań poza pracą. Wielu z nich uzna, że wolą pracować zdalnie, a kiedy kryzys ustąpi, stanie się to trudne i kosztowne dla niektórych firm, aby odmówić im tej opcji, podczas gdy inni będą chcieli skorzystać z tej nowej preferencji. Technologia pracy zdalnej ulegnie poprawie, umożliwiając takie mieszanie się, które wcześniej uważano za wymagające osobistych spotkań. Spowoduje to poważne pogorszenie koniunktury na rynku nieruchomości komercyjnych, ponieważ firmy drastycznie ograniczą swoje miejsca pracy.

4. Wiele miejsc pracy zostanie zautomatyzowanych, a pozostałe będą mogły być zdalnie sterowane.

Aby przetrwać kryzys, firmy będą musiały zwolnić swoich najmniej produktywnych pracowników, zautomatyzować to, co można zautomatyzować, a resztę uczynić zdalnie dostępnymi. Ci, którzy zrobią to skutecznie, staną się szczuplejsi i bardziej wydajni. Nie będą też miały żadnej motywacji, by wrócić do stanu sprzed kryzysu - a wielu z tych, których funkcje zostały zautomatyzowane, nie będzie miało umiejętności konkurowania w nowej, pokryzysowej gospodarce.

5. Szkolnictwo wyższe zaczyna się poruszać w sieci

Pandemia zmusiła wiele uniwersytetów do przeniesienia zajęć do Internetu. Prowadzony obecnie na całym świecie eksperyment zdalnego nauczania może wykazać, że kształcenie na poziomie wyższym może skutecznie funkcjonować przy ułamku kosztów osobistych. Jeśli tak się stanie, może to doprowadzić do rachunku, który zmieni sposób prowadzenia studiów wyższych. Uniwersytety będą również musiały zmierzyć się z presją redukcji kosztów wywieraną przez rządy państwowe, które poważnie ograniczają środki pieniężne i które je finansują. Wiele z nich przyjmie w końcu hybrydowe modele, które ograniczą naukę twarzą w twarz do zadań projektowych i studenckich grup roboczych. Pozwoli to radykalnie obniżyć koszty, a jednocześnie pozwoli najlepszym instruktorom rozszerzyć swoją wiedzę na większą liczbę studentów. Mogą one również stanowić przekonywujący argument za rozszerzeniem dostępu do elitarnych uniwersytetów, których małe kohorty były historycznie uzasadnione na podstawie fizycznych ograniczeń właściwych dla klas i kampusów.

6. Towary i ludzie będą przemieszczać się coraz rzadziej i mniej swobodnie 

Kraje cofną się do siebie, granice staną się mniej porowate, a handel międzynarodowy załamie się. Aby zwiększyć swoją zdolność do przetrwania dłuższych okresów ekonomicznej samoizolacji, rządy będą naciskać na wzmocnienie krajowych zdolności produkcyjnych i wkroczą na rzecz wprowadzenia odpowiednich zwolnień w krytycznych łańcuchach dostaw. Jeszcze zanim wybuchła pandemia, wyższe płace w Chinach, międzynarodowe wojny handlowe i wzrost pół-autonomicznych fabryk już skłoniły firmy do reshore'u produkcji, zbliżając ją do krajowych ośrodków badawczo-rozwojowych. Kryzys koronaawirusowy przyspieszy ten trend: Coraz częściej, korporacje będą sprzyjać odporności scentralizowanych krajowych łańcuch¨®w dostaw nad wydajnością zglobalizowanych tych. Brak wsparcia dla ochrony wspólnych korzyści płynących z globalnej integracji gospodarczej i zglobalizowanych łańcuchów dostaw, wielostronne instytucje globalnego zarządzania ustanowione w XX wieku, jeśli tymczasowo, zaczną się rozpadać.

7. Uprawnienia rządowe będą szersze i bardziej inwazyjne

Rządy, które przyjęły nadzwyczajne uprawnienia do zarządzania kryzysem i pilnowania swoich granic, będą niechętnie zrzekały się ich po ustąpieniu. Rządy będą prowadzić szerszą i bardziej inwazyjną inwigilację oraz będą domagać się szerszych uprawnień do monitorowania i reagowania na zagrożenia wirusowe. Punkty kontrolne na granicach krajowych i regionalnych będą wykorzystywały biometryczne badania przesiewowe w celu wykrycia śmiertelnych wirusów w czasie rzeczywistym i nałożenia obowiązkowej kwarantanny na podróżnych wjeżdżających z niektórych krajów. Stworzy to znaczne tarcia dla wszystkich rodzajów podróży. Linie lotnicze, hotelarstwo i turystyka doświadczą poważnego spadku popytu w bezpośrednim następstwie kryzysu i poza nim.

Źródło: Medium.com