Złoto jako stary, a także jako nowy standard

złoto, zlato

Złoto jest prawdopodobnie jedynym metalem, który spowodował konflikty wojenne. Jego ograniczona podaż i niewykorzystane zapasy czynią z niego narzędzie stabilizacyjne w czasach recesji. Dlatego to właśnie złoto stało się podstawą do stworzenia Złotego Standardu, w którym waluta państwowa składała się albo z fizycznych monet i/lub takich banknotów, które emitent był zobowiązany spłacić w złocie.

Historia starego standardu złota

Zaletą zastosowania standardu złota była długoterminowa stabilność cen, eliminująca możliwość hiperinflacji i stały kurs walutowy. Na tej podstawie, po zakończeniu II wojny światowej, powstał system monetarny z Bretton Woods, którego istotą było powiązanie dolara amerykańskiego ze złotem, a następnie wszystkich innych walut z dolarem.

Opuszczenie Bretton Woods

Ponieważ jednak wynikało to z nierówności w rozwoju gospodarek krajowych oraz zwiększonej emisji banknotów amerykańskich w stosunku do wciąż tej samej wielkości rzeczywistych rezerw złota, pod koniec lat 60. system rozpadł się. Jednak dopiero w 1971 r. prezydent USA Nixon zdecydował się zrezygnować z tej "złotej kotwicy" na dobre. W tym samym roku podpisano porozumienie Smithonia, w którym ustalono kursy wymiany wybranych walut europejskich na dolara. Jednak utrzymująca się inflacja w gospodarce USA doprowadziła do załamania tego porozumienia, które załamało cały system w 1973 roku.

Kryzys gospodarczy 2008

Dopiero po kryzysie gospodarczym z lat 2007-2008 światowe potęgi ponownie zaczęły aktywniej ożywiać rynki złota, generując tym samym nowe rezerwy złota. USA, Rosja i Chiny uruchomiły "wyścig" w dostawach tego surowca. Podczas gdy Stany Zjednoczone deklarują obecnie rezerwy złota przekraczające osiem tysięcy ton, Rosja mówi o niższych rezerwach. Dla Amerykanów realistyczne jest założenie, że "zawyżają" one swoje rezerwy na zewnątrz, podczas gdy Rosja i Chiny znów zamglone i niedoceniają ich na zewnątrz.

Masowe nabycie złota

W każdym razie obecnie w Stanach Zjednoczonych ma miejsce masowe nabycie złota ze względu na spodziewany spadek wartości dolara amerykańskiego w tym roku nawet o 50%. Jego wartość nie zostanie już uratowana przez interwencje samego Fedu. Nie powinien nas wcale dziwić możliwy scenariusz tzw. nacjonalizacji złota będącego w posiadaniu osób fizycznych. Przecież zwykli ludzie od dziesięcioleci dywersyfikują swoje skromne portfele na złoto.

Wniosek

Przyszłość należy jednak do digitalizacji. Dlatego realistyczne jest założenie, że jeśli światowe potęgi wypełnią swoje rezerwy złota do najwyższego możliwego poziomu, to nowe narodowe waluty cyfrowe, które są już w przygotowaniu, mogą zostać powiązane ze złotem, oficjalnie ustanawiając nowy Cyfrowy Standard Złota.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *