Oficiální prohlášení Platon Life k informacím, které se začínají objevovat v médiích

 

AKTUALIZOVÁNO 11.06.2022, 22:50

 

Společnost Platon Life řádně plní všechny své závazky vůči všem svým klientům a partnerům a doposud nebyla ze strany klientů ani partnerů podána žádná oficiální stížnost ani zahájeno žádné řízení. 

Společnost Platon Life a její zakladatelé dále řádně plní všechny své finanční a právní závazky vyplývající z činnosti společnosti. 

V současné době probíhá vyšetřování a proti společnosti Platon Life nebylo vzneseno žádné obvinění. Společnost Platon Life a její zástupci plně spolupracují se všemi státními orgány, včetně poskytnutí přístupu ke všem informacím a údajům. 

Je třeba také uvést, že nikdo z PR oddělení Platon Life nebyl telefonicky ani e-mailem kontaktován s žádostí o oficiální vyjádření nebo komentář k těmto zavádějícím informacím pro média, ačkoli některá média tvrdí opak.

Společnost Platon Life postupem času vytvořila několik služeb a produktů, které společně tvoří ekosystém Platon Life. Základními součástmi ekosystému Platon Life jsou bezpečná a pojištěná digitální peněženka Platon, portál Platon Store a Platon Auction. 

Pro zajištění bezpečnosti a rychlosti transakcí mezi součástmi ekosystému a klienty byla zvolena forma digitální měny. Digitální měna PlatonCoin poskytuje výhody technologie blockchain v kombinaci s bezpečnostními zárukami silných partnerů, jako jsou Broadcom a Tatum, pojištěnou peněženkou a zákaznickým servisem. PlatonCoin v současné době běží na blockchainu Ethereum. 

Společnost Platon Life byla založena v roce 2017 a od té doby spolupracuje se silnými partnery na vývoji služeb a produktů, které od nich získávají opakovanou podporu. Jeden z partnerů, Microsoft for Startups, se například rozhodl v roce 2021 svou podporu ještě zvýšit a poskytnout další zdroje pro rozvoj společnosti. 

Důkazem transparentnosti podnikání společnosti Platon Life je například skutečnost, že společnost Platon Life LTD byla dne 8. prosince 2021 zaregistrována pod registračním číslem 828887 u UN Global Marketplace (UNGM), zřízeného OSN V neposlední řadě se také zavázala dodržovat přísné požadavky na transparentnost a etiku podnikání podle Kodexu členství v Registru transparentnosti EU, kde byla zaregistrována v listopadu 2021.

Společnost Platon Life se proto ohrazuje proti nepřímým a nepodloženým informacím spekulativního charakteru v médiích, které jsou zjevným pokusem o poškození pověsti společnosti a jejích zakladatelů Daniela a Julie Tannerových.

AKTUALIZACE

 

Mediální útok na Platon Life v souvislosti s pokusem o vydírání

 

Informace o vyšetřování

Jak bylo uvedeno výše, společnost Platon Life a všichni její zástupci a zaměstnanci poskytují vládním orgánům plnou součinnost, včetně přístupu ke všem informacím a údajům, a společnost Platon Life řádně plní všechny své závazky vůči všem svým klientům a partnerům.

V tuto chvíli nelze poskytnout žádné další informace ani komentáře k probíhajícímu vyšetřování.

Informace o útoku na média

Výše popsané skutečnosti byly prezentovány nejmenovaným internetovým bulvárním časopisem způsobem, který záměrně poškozuje a hanobí pověst společnosti Platon Life a jejích zakladatelů prostřednictvím zavádějících, neúplných, manipulativních a jiných nekalých praktik. Po zveřejnění prvních dvou článků s tímto záměrem byli zástupci společnosti Platon Life kontaktováni s nabídkou stažení článků za úplatu. Společnost Platon Life tuto nabídku odmítla a vše, včetně důkazů o požadavku na zaplacení za stažení článků, postoupí Policii ČR a podnikne další příslušné právní kroky.

Bulvární článek navíc odkazoval na osobu, která se dlouhodobě snaží poškodit a očernit Platon Life různými způsoby na sociálních sítích i jinak. Navzdory opakovaným nabídkám zástupců společnosti Platon Life na osobní setkání a objasnění všech nepodložených obvinění se tato osoba odmítla sejít a nadále jednala způsobem poškozujícím jméno společnosti Platon Life. Společnost Platon Life má o tomto jednání rovněž důkazy, které předá Policii ČR.