Transformace vzdělávacího systému

VR, vzdělávání

Vzdělávání lze definovat jako proces vědomého a aktivního získávání, přenosu, zprostředkování a formování systému znalostí a / nebo dovedností člověka. Aktivní přítomnost lektora nebo učitele je vedle studentů nedílnou součástí výuky.

Tradiční školy vs. online vzdělávání

Lavice a židle vyrobené ze dřeva nebo plastu, dřevěné nebo plastové stoly a pokoje plné sedmi až patnáctiletých lidí, umístěné v kamenných budovách s velkým nápisem: ŠKOLA. Toto je aktuální obrázek institucionálního vzdělávání, ale v průběhu let projde procesem transformace. Ta již začala, jak bylo nyní dokázáno možností online vzdělávání.
Tradiční koncepce vzdělávání ovlivní také budoucnost pedagogických pracovníků tím, že nahradí učitele technickými prostředky, které již dnes známe jako umělou inteligenci (A.I.).

Nový soubor předmětů a požadavků

Rovněž se budou muset změnit požadavky kladené na studenty. V budoucnu je možné očekávat i částečný nebo úplný zánik dosud známých předmětů. S nástupem i rozmachem digitalizace budou vytvořeny cílené oblasti předmětů, které v rámci personifikovaných predispozic každého jednotlivce budou podporovat jeho osobní růst. Vzdělávání se tak stává pro každého člověka od mladého věku způsobem přípravy na předem určené budoucí profesní umístění. To významně vylučuje neadekvátní generování počtu teoreticky vzdělaných, ale profesionálně a prakticky nepoužitelných lidí.

Na scénu přichází VR

Školní lavice budou nahrazeny prostředím virtuální reality, kde studenti budou spolu komunikovat pouze prostřednictvím interních sociálních sítí, jejichž výchovně orientovaná vzájemná komunikace bude řízena umělou inteligencí, s cílem eliminovat zkreslení informací, které by mohly nést nepřesné prvky.

Závěr

Dnes je těžké posoudit, zda taková budoucnost vzdělávání bude tou správnou cestou. Když čtete tyto řádky, některým z vás bude běžet mráz po zádech a nebudete si umět něco takového představit, ale naše budoucí generace se narodí do takového prostředí, a proto jej budou vnímat jako přirozenou součást a proces jejich osobního rozvoje a růstu. Jen my, kteří zažili „vůni“ školního prostředí, špinavé ruce od křídy a vzájemné fyzické setkávání, zažívané se spolužáky, si budeme pamatovat, jaké to bylo kdysi úžasné…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *