Svět je insolventní kvůli krizi COVID-19

covid-19 pandemie

Abychom pochopili, proč finanční domino započaté pandemií COVID-19 vede ke globální platební neschopnosti, začněme na příkladu domácnosti.

Účelem tohoto cvičení je rozlišovat mezi tržní hodnotou aktiv a čistým jměním, což je to, co zbývá po odečtení dluhů od tržní hodnoty aktiv.

Příklad domácnost

Řekněme, že domácnost si vedla velmi dobře a vlastní aktiva v hodnotě 1 milionu dolarů: dům, rodinný podnik, důchodové spořící účty, portfolio akcií a dalších investic.

Domácnost má také dluhy 500 000 dolarů: hypotéka na bydlení, půjčky na auto, studentské půjčky a zůstatky kreditních karet.

Čisté jmění domácnosti je tedy 1 000 000 USD minus 500 000 USD = 500 000 USD.

Řekněme, že nastala typická finanční krize a recese a aktiva domácnosti klesla o 30 %. 30 % z 1 milionu USD je 300 000 USD, takže tržní hodnota aktiv domácnosti klesá na 700 000 USD.

Odečtěte dluhy ve výši 500 000 USD a čisté jmění domácnosti kleslo na 200 000 USD. Jde o to, že dluhy zůstávají bez ohledu na to, co se stane s tržní hodnotou aktiv ve vlastnictví domácnosti.

Poté se spekulativní bubliny aktiv znovu nafouknou a domácnost nabírá větší dluh v euforické expanzi důvěry, aby koupila větší dům, rozšířila rodinný podnik a více si užila života.

Nyní jsou aktiva domácnosti v hodnotě 2 milionů USD, ale dluh vzrostl na 1,5 milionu USD. Čisté jmění zůstává na 500 000 USD, protože dluh vzrostl spolu s hodnotou aktiv.

Bohužel, všechny bubliny jednou prasknou a tržní hodnota aktiv domácnosti klesá o 30 %, tj. o 600 000 USD. Nyní jsou aktiva domácnosti v hodnotě 2 000 000 USD minus 600 000 nebo 1 400 000 USD. Čisté jmění domácnosti je nyní 1 400 000 USD minus 1 500 000 USD neboli záporných 100 000 USD. Domácnost je v úpadku.

Kromě toho čistý příjem rodinného podniku klesá v období recese téměř na nulu a neponechává dostatečný příjem na zaplacení všech dluhů, které domácnost nabrala.

Globální ekonomika a dluh

Jedná se o přesnou analogii pro celou globální ekonomiku, kde před pandemií byla aktiva v tržní hodnotě 350 bilionů dolarů a dluhy byly 255 bilionů dolarů, a tedy čistá hodnota byla kolem 100 bilionů dolarů.

11 bilionů dolarů, které se odpařily v tržní hodnotě amerických akcií, je pouze malá část ztrát tržní hodnoty. Globální akciové trhy ztratily 30 bilionů dolarů a jakmile výnosy porostou navzdory manipulacím centrální bankou (jejda, mám na mysli intervencím), 30 bilionů dolarů v tržní hodnotě dluhopisů se vypaří do vzduchu.

Tržní hodnota a bublina

Tržní hodnota nezdravých dluhopisů již klesla o biliony, a to se ani nepočítají biliony, ztracené v akciích malých podniků, stínovém bankovnictví a v řadě dalších neobchodovatelných aktiv.

Pak je tu nejobsáhlejší bublina všech aktiv, nemovitosti. Miliony vlastníků jsou v iluzi, stále si myslí, že tyto mají hodnotu 1,4 milionu dolarů, ale to se brzy vrátí k realističtějšímu ocenění kolem 400 000 dolarů, nebo možná ještě méně, což znamená, že 1 milion dolarů za nemovitost se rozpustí do vzduchu.

Jakmile tržní hodnota globálních aktiv klesne o 100 bilionů dolarů, svět je v platební neschopnosti.

Můžeme se vrátit do stavu před koronavirem?

Každý, kdo očekává, že se finanční trhy magicky vrátí na úroveň z ledna 2020, jakmile pandemie COVID-19 opadne, je na omylu. Dominová reakce propadu burzovních tržních ocenění, padajících příjmů, padajících zisků a stoupajících počtů bankrotů zruší všechna vybájená ocenění aktiv: akcií, dluhopisů, nemovitostí a dalších.

Globální finanční systém již ztratil tržní hodnotu 100 bilionů dolarů, a proto je již v platební neschopnosti. Zbývá pouze otázka, jak moc je insolventní?

Tady je náznak: společnosti, jejichž akcie byly v nedávné době na hodnotě 500 USD nebo 300 USD, budou po skončení této akce mít hodnotu 10 nebo 20 USD. Dluhopisy, které byly údajně „bezpečné“, ztratí 50 % své tržní hodnoty. Nemovitosti budou mít štěstí, pokud si zachovají 40 % své současné hodnoty. A tak dále.

Mohlo by vás také zajímat: Nejhorší případy hyperinflace v historii

Závěr

Vzhledem k tomu, že čisté jmění spadne pod nulu, zůstávají dluhy. Úvěry musí být stále obsluhovány nebo splaceny, a pokud dlužníci neplní své závazky, musí ztráty absorbovat věřitelé nebo daňoví poplatníci, pokud se bude opakovat rok 2008 a insolvenční daňoví poplatníci budou tak opět nuceni zachránit nesolventní finanční elity.

Zdroj: Oftwominds.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *