Úloha a funkce peněz

uloha penez

Funkce peněz

Peníze jsou souborem aktiv, která ekonomické subjekty používají k nákupu zboží. Usnadňují obchodní transakce, sdělují ceny a slouží jako uchovatel hodnoty. Primární ekonomickou funkcí peněz je sloužit jako platební prostředek. Je to soubor statků, který slouží jako obecně přijímaný prostředek k placení zboží nebo služeb nebo k úhradě dluhů.

Peníze mají tři základní funkce:

Prostředek směny - vše, co je obecně přijímáno jako platidlo za zboží a služby, může hrát roli peněz jako prostředku směny.

Zúčtovací jednotka - peníze jsou jednotkou umožňující měřit, vyjadřovat a zaznamenávat cenu. Jako zúčtovací jednotka se peníze používají k vyjádření směnné hodnoty zboží a k vyčíslení vzájemných pohledávek. Aby bylo možné sdělovat ceny, musí být dělitelné na menší vzájemně zaměnitelné, obtížně napodobitelné a snadno ověřitelné jednotky.

Uchovatel hodnoty - peníze jsou uchovatelem hodnoty, protože si zachovávají kupní sílu a jejich držitel může odložit dobu mezi jejich přijetím a spotřebou. K tomuto účelu se používají také cenné papíry, nemovitosti nebo umělecká díla. Aby tuto funkci peníze plnily, musí jejich hodnota zůstat v čase stejná. Ve skutečnosti se však hodnota peněz mění v závislosti na pohybu cen v ekonomice. Když cenová hladina roste, hodnota peněz klesá a naopak.

Závěr

Peníze zdaleka nejsou ideálním a dokonalým uchovatelem hodnoty. Když se zvyšuje jejich schopnost uchovávat hodnotu, klesá jejich likvidita. Dojde-li k rychlé změně hodnoty peněz, funkce peněz jako prostředku směny se odpovídajícím způsobem zhorší. V důsledku toho se lidé buď snaží peníze rychle utratit v obavě, že peníze ztratí svou hodnotu, nebo se je naopak snaží hromadit v očekávání růstu jejich hodnoty.

Protože peníze nejsou dokonalým uchovatelem hodnoty, lze k tomuto účelu použít i jiná aktiva, například umělecká díla, nemovitosti, cenné papíry, zlato nebo kryptoměny.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jste ve světě digitálních měn nováčkem?

Naplánujte si půlhodinovou konzultaci.

Naplánujte si konzultaci