Návrat do budoucnosti

digitalizace

Současný rozsah škod, které za sebou zanechává COVID-19, nám mimo jiné ukazuje, jaký labilní je náš systém. Stačí jen pár dní a ekonomiky se propadají do recesí, rapidně stoupá nezaměstnanost a narůstá globální sociální chudoba.

Samotnou hrozbou není COVID-19, ale následky, které budeme po něm řešit minimálně 10 let. Vstupem lidstva do éry digitalizace jsme si začali všechno idealizovat. Jako bychom přestali žít v realitě a stali se jen „hlavními hrdiny“ počítačové hry. Přitom ve skutečnosti jsme se stali štvanci našeho vlastního zidealizovaného světa.

Ano, pokrok už nezastavíme a ani nechceme, ale důležité je ohlédnout se za minulostí, z níž je třeba převzít to pozitivní, co efektivně fungovalo.

Můžeme žít v tom nejdokonalejším světě, plném technologií a inovací, ale jsme jen lidské bytosti, které potřebují uspokojovat základní potřeby, jak už bylo definováno americkým psychologem Maslowem v roce 1943.

Bohužel v průběhu několika let, kdy bude docházet k postupnému zotavování, budou pro nás nejdůležitější jen základní fyziologické potřeby, potřeby bezpečnosti a partnerských-rodinných vztahů. Z konzumního hlediska však platí, že člověk se z partnerských vztahů a bezpečnosti nenají, i když jsou důležitou součástí naší existence.

Jako společnost se postupně vrátíme mimo jiného i k zemědělské produkci. Je reálné očekávat postupné zestátňování roky privatizovaného strategického sektoru. Je reálné predikovat návrat k domácím výrobkům, které splňovaly v minulosti přísná kritéria a nebyly pro nás škodlivé, dokonce místy i toxické. Preference domácí produkce obnoví zaměstnanost, která se transformuje. Zaniknou povolání, jejichž přidanou hodnotu jsme si zidealizovali a které jsme propagovali jako společensky nezbytné, přičemž jejich role jakož i přidaná hodnota byla nulová.

Tento návrat však bude doprovázen koordinovanější digitalizací, která dostane racionálnější rozměr. Digitální měny se stanou specializovanými na určitá odvětví. Svět má v současnosti možnost poučit se, racionalizovat a začít znovu.

Vždy je šance začít znovu, ale opravdu to tak všichni chceme?