Ray Dalio: Co přijde po období tisku peněz

tisk

Ray Dalio se vrací k diskuzi o jednom ze svých oblíbených témat, o vzestupu a pádu impérií, konkrétně USA a Číny, během posledních 500 let.

Vzestup a pád impérií

Třetí kapitola Daliovy série článků na téma „Měnící se světový řád“ se blíže věnuje vzestupu a pádu nizozemského, britského a amerického impéria a jejich rezervních měn a tomu, co způsobí vztek a pobouření na obou stranách diskuse, totiž vzestupu Číny, kterou Dalio považuje za budoucí novou supervelmoc, což nás přivádí do současnosti.

Životní cyklus impérií

Poslední 10 000-slovní esej Dalia dochází k závěru, že říše - stejně jako lidé - mají typický životní cyklus, který nakonec končí.

Chtěli jsme zdůraznit to, co Dalio považuje za klíčové události ve „velkém cyklu“ za vzestupem a poklesem impérií, z jednoho konkrétního důvodu: ocitáme se ve fázi - jmenovitě „tisk peněz a růst dluhů“ - která podle Dalia bezprostředně předchází mnohem znepokojivější fázi „revolucí a válek“.

Fáze životního cyklu impérií

Stručně řečeno, po vytvoření nového souboru zákonů nastává nový světový řád a typicky období klidu a prosperity. Když si na to lidé zvyknou, stále více sází na pokračující prosperitu a stále více si na to půjčují peníze, což nakonec vede k bublině. Jak se prosperita zvyšuje, propast mezi bohatými a chudými roste. Nakonec dojde k prasknutí dluhové bubliny, což vede k tisku peněz a dluhů a ke zvýšení vnitřního konfliktu, což vede k revoluci, a k přerozdělování bohatství, které může být mírové nebo násilné.

Typicky v této pozdní době cyklu je původní velmoc, která vyhrála poslední ekonomickou a geopolitickou válku, méně silná ve srovnání s konkurenčními mocnostmi, které prosperovaly během prosperujícího období, a se špatnými ekonomickými podmínkami a neshodami mezi mocnostmi dojde obvykle k nějakému druhu války. Ze zhroucení těchto dluhových, ekonomických, domácích a světových řádů, které mají podobu revolucí a válek, vycházejí noví vítězové a poražení. Vítězové se pak spojí a vytvoří nový domácí a světový řád.

Zdroj: Ray Dalio

Kde se nyní nacházíme

Toto se opakovaně stalo v průběhu času. V níže uvedené tabulce vidíte, kde jsou USA a Čína v současné době ve svých cyklech. Jak vidíte, Spojené státy jsou dnes nejmocnější říší, ale čínská moc rychle roste a žádné další mocnosti se nepřibližují.

Zdroj: Ray Dalio

Zdroj: Zerohedge.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *