Ray Dalio: Dalio: Změna světového řádu a poučení z historie

peníze zdarma, dalio

Ray Dalio je americký miliardář, investor a manažer hedgeových fondů, který od roku 1985 působí jako spolušéf největšího hedgeového fondu na světě Bridgewater Associates. Společnost Bridgewater založil v roce 1975 v New Yorku.

Ray Dalio také píše o velkém obrazu událostí, včetně situace na ukrajinských hranicích. Shrneme pro vás nejdůležitější informace. 

Změna světového řádu a poučení z historie

Zatímco většina lidí se nyní soustředí spíše na taktický momentální vývoj konfliktu mezi Ruskem, Ukrajinou a NATO, já se zaměřuji spíše na celkový obraz měnícího se světového řádu, jehož je tento konflikt nejnovějším projevem, a 2) zatímco většina lidí se na tento konflikt dívá izolovaně, já jej vnímám jako něco, co se v podobných historických případech stalo již mnohokrát a z čeho se můžeme poučit.

Světový řád mění tři velké síly:

1. Finanční/ekonomický:

V současné době vedoucí světová velmoc (která má obvykle vedoucí měnu) utrácí mnohem více peněz, než vydělává, což ji vede k tomu, že si musí hodně půjčovat a tisknout hodně peněz na nákup dluhu, což snižuje hodnotu dluhu a peněz ve vztahu k hodnotě zboží, služeb a nedluhových investičních aktiv. To způsobuje inflaci zboží, služeb a investičních aktiv. Historie ukázala, že když je státní pokladna prázdná a dochází k takovému tisku peněz, je blízko finanční slabost a finanční slabost způsobuje nejrůznější problémy a je předchůdcem poklesů.

2. Vnitřní konflikt:

Vnitřní konflikt: Klasicky i v současnosti existuje velký vnitřní konflikt kvůli rozdílům v bohatství a hodnotách, který vede k populismu pravice a populismu levice a k bojům mezi oběma stranami. Existuje mentalita "vítězství za každou cenu", která eliminuje kompromisy a dodržování pravidel, jež jsou nezbytné pro udržení vnitřního pořádku. Čím větší je vnitřní nepořádek, tím větší je polarita a boje, což obvykle vede k nějaké formě občanské války.

3. Vnější konflikt:

Klasicky i v současnosti vede vzestup jedné nebo více cizích mocností, které se stávají mocensky srovnatelnými s vedoucí mocností (mocnostmi), k mocenským bojům, obvykle vnějším válkám, které určují, která mocnost (mocnosti) bude vládnout a jaký bude nový řád.

Velký cyklus vzestupu a pádu říší

Klasicky i v současnosti se tyto tři konfliktní cykly, tj. finanční/ekonomický, vnitřní a vnější konflikt, vyvíjejí samostatně a vzájemně se ovlivňují, čímž vytvářejí Velký cyklus vzestupů a pádů říší, zemí, dynastií a světových řádů.

Nyní jsme svědky konce jednoho takového velkého cyklu a pádu současného světového řádu. 

V historii se v takových dobách v řadě zemí běžně uzavíraly akciové trhy a investoři do akcií zůstávali bez přístupu ke svému kapitálu. Měl bych také poznamenat, že peníze a úvěry se mezi nespojeneckými zeměmi během války běžně nepřijímaly, protože panovala oprávněná obava, zda bude mít měna nějakou hodnotu.

Jak v takových časech ochránit svůj majetek?

Ochrana majetku v době války je obtížná, protože běžné ekonomické aktivity jsou omezeny, tradičně bezpečné investice nejsou bezpečné, mobilita kapitálu je omezena a v době, kdy lidé a země bojují o přežití, jsou uvaleny vysoké daně. Ochrana bohatství těch, kteří ho mají, není prioritou ve srovnání s potřebou přerozdělit bohatství tak, aby se dostalo tam, kde je ho nejvíce potřeba. Když dojde k horkým válkám, klasicky se vyplatí prodat dluh a nakoupit zlato, protože války jsou financovány půjčkami a tiskem peněz, což znehodnocuje dluh a peníze, a protože existuje oprávněná neochota přijímat úvěry.

Závěr

I když Ray Dalio ve svém článku digitální měny přímo nezmínil, je to také jedna z možností, jak si v této neklidné době udržet své bohatství v bezpečí. Mít fyzické zlato by sice mohlo být také výhodné, ale má to i některé nevýhody, například by mohlo být nebezpečné nosit s sebou větší množství zlata, má omezenou likviditu a mohlo by být obtížnější ho rozdělit pro platby malých částek a není možné ho snadno poslat do jiné země. Digitální měny jsou naproti tomu závislé na internetovém připojení, ale jak jsme viděli v několika minulých dnech, existují možnosti, jak se připojit, například Starlink.

Zdroj: LinkedIn (kurzívou přidal Platon Life)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Jste ve světě digitálních měn nováčkem?

Naplánujte si půlhodinovou konzultaci.

Naplánujte si konzultaci