Kvantový internet více do detailu - jak funguje a co může přinést?

Cardano, Salvador

Včera jsme vám přinesli článek o kvantovém internetu. Protože se jedná o jednu z možností v budoucnosti, je určitě dobré vědět, jak tento internet vlastně funguje. Pojďme se tedy podívat, jak kvantový internet funguje.

"Normální" internet

Internet, jak ho známe dnes, si můžeme představit jako dva počítače propojené kabelem, které brzy získají přístup z jednoho na druhý. Data tak mohou být přenášena z prvního počítače do druhého a naopak. Internet je obrovské množství počítačů, které jsou navzájem propojeny. Zároveň v této síti existují různá pravidla a hierarchie pro správné fungování. Podstatou však je, že ve výsledku máme velké množství vzájemně propojených počítačů. Takto si můžeme představit fungování dnešního internetu.

Data z těchto počítačů mohou být přenášena kabelem, vzduchem nebo světelnými paprsky (optickými vlákny) a jsou přenášena v tzv. paketech, které rozdělují informace do jednotlivých "balíčků". Tato data jsou vždy odesílána jedním počítačem a přijímána a rekonstruována jiným počítačem.

Kvantový internet

Kvantový internet by fungoval podobně, opět by se přenášela data z jednoho počítače do druhého. Tentokrát by však nepoužíval datové pakety, ale fotony, které by byly propletené. Entanglement je zvláštní kvantově mechanická vlastnost, která umožňuje jednotlivým fotonům "myslet" jako jedna mysl. Když provedete změnu na jedné straně, druhá strana o ní okamžitě ví. Pokud však potřebujete informaci poslat na velkou vzdálenost, budete po cestě potřebovat kvantový opakovač.

Kvantový opakovač

Nejprve je třeba vytvořit a provázat fotony. Pak jeden z páru pošlete do měřicího zařízení a druhý koncovému uživateli. Jakmile obě části páru dorazí společně, vymění si uložené informace a díky tomu "zalarmují" druhou část páru o změně a přepíší paměť.

 

Závěr

Takový internet by mohl vytvářet bezpečná spojení mezi uživateli. Mnohem bezpečnější než ta, na která jsme zvyklí nyní. Mohl by také pomoci vědě, chránit citlivé informace a pomoci kvantovým počítačům dosáhnout zcela nové úrovně. Pokud by se kvantový internet rozběhl, ovlivnil by všechny oblasti, kam nyní internet zasahuje, včetně např. kryptoměny, které by mohly využívat kvantové algoritmy.

Zdroj: sciencemag.org

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *