Je hotovost na odpis a máme se jí zbavit?

hotovost hotovost

Fyzické peníze neboli hotovost - čínský vynález, který jsme jako lidstvo ovládli natolik, že dokážeme rozpoznat jeho „šeptající zvuk“ i poslepu. Malý kousek papíru, který nám zatím dává pocit určité svobody a nezávislosti. Barevné papírky s tištěnými čísly, které kromě velkého počtu vodoznaků a bezpečnostních prvků rozpoznají i nevidomí lidé. Fyzické peníze jsou pro nás vstupní branou a zároveň signálem, zda za ně můžeme něco získat nebo ne.

Zájem o hotovost ale upadá

Nicméně současní „koordinátoři a zákonodárci“ nemají zájem o fyzické peníze. Ne proto, že by je neuznávali, ale protože hotovost jim neposkytuje dostatečný přehled o našem hmotném bohatství, ani o formě a rozsahu použití. A tak pod jejich vlivem lidstvo brzy ztratí tento příjemný zvuk, který nás provázel po staletí.

Globalizace a digitalizace

Od druhé poloviny 90. let jsme součástí globální kampaně, jejímž cílem je změnit způsob, jakým peníze doposud využíváme, prostřednictvím digitalizace. Koneckonců, o čem jiném je globalizace ...?
Největší část pohybu fyzických peněz je pod dohledem mezinárodních finančních organizací, které v současné době zavádějí legislativní opatření pod záminkou COVID-19, údajně proto, že hotovost může přenášet virus. Držení hotovosti by se tak mohlo časem stát něčím nezákonným, jako je dnes například držení drog.

Problém s ochranou dat

Jakmile bude hotovost zastaralá a nebezpečná, a proto bude opuštěna, nastane další problém, a to ochrana osobních údajů. Postupně může dojít k ještě významnějšímu nezákonnému obchodování s našimi údaji. Naše již plně digitalizované účty budou tak ještě zranitelnější vůči útokům hackerů, koordinovanými nejen jednotlivci, ale i organizacemi.

Devalvace hotovosti a dluhu

Dalším problémem, který lze snadno vyřešit zrušením hotovosti, je současná globální recese, která začala dlouho před globální pandemií. Kvantitativní uvolňování a tisk peněz z ničeho vedlo k bodu, kdy peníze jsou založeny pouze na důvěře lidí a tato důvěra se zmenšuje se zhoršující se ekonomickou situací. Pokud nahradíme hotovost jinou formou peněz, mohlo by se to provést v určitém poměru, například 10: 1. Nebyla by to nová metoda řešení hospodářské krize, možná vaši rodiče nebo prarodiče si na to stále pamatují. To by také vymazalo šílené dluhy veřejných financí. Na úkor obyčejných lidí a jejich úspor.

Kryptoměny jako poslední útočiště svobody

To by mohl být také důvod, proč vlády bojují proti kryptoměnám prostřednictvím různých právních překážek. Byly by a jsou úplně mimo jejich dosah a kontrolu. Takže kryptoměny by se mohly stát posledním útočištěm naší svobody utrácet peníze podle vlastního uvážení bez dohledu Velkého bratra.