Vliv digitální revoluce na zaměstnanost

digitalizace, digitální

Každá průmyslová revoluce představuje posun v lidské společnosti na vyšší úroveň. Zvyšuje se efektivita výroby a řízení služeb, což přispívá k úspoře času produktivní části obyvatelstva. Jak ale ovlivní digitální revoluce a automatizace zaměstnanost?

Automatizace a co bude dál

Zavedení automatizace ovlivňuje nejen výrobní odvětví, ale také služby. Více než 47 % aktivit bude díky technologickému pokroku postupně transformováno do automatizované formy. Tato změna však nebude mít tak negativně očekávaný účinek nebo dopad na zaměstnanost.

Změna společenských potřeb přispěje k urychlení vymizení některých současných pracovních míst, ale také ke vzniku nových. Dnes je realistické mluvit o více než 65% míře substituce současných pracovních míst, pro která dnes nemáme ani názvy.

Kognitivní a manuální úkoly budou transformovány do automatizovanější formy, což povede především k významnému zvýšení úrovně vzdělání. A v nadcházejících letech budou hrát klíčovou roli inovační dovednosti. Ano, je více než realistické očekávat mezeru na trhu práce, protože většina naší společnosti bude rozdělena na schopné adaptace a neschopné se přizpůsobit nadcházejícím změnám.

Změny ovlivní nás všechny a tento proces už začal

Změny ovlivní také sektor služeb. Digitální revoluce a automatizace postupně proniknou do oblasti bankovnictví, financí, všeobecné správy, ale také významně do maloobchodních činností, kde bude v budoucnu soustředěna významná část produktivní společnosti. Právě nárůst online prodeje se více zaměří na uspokojování potřeb koncových zákazníků, což způsobí zvýšení poptávky na nová pracovní místa až o 20 %.

Nahradí stroje naše současná pracovní místa?

Zda budou naše současná pracovní místa v budoucnu nahrazena stroji, je otázkou, na kterou dnes může odpovědět téměř každý. Ano, většina z nich. Ostatní pracovní místa se výrazně změní. Vždy je však nutné vzít v úvahu, že automatizace s sebou přinese potřebu údržby, oprav a zásahů, které budou vyžadovat přítomnost lidského faktoru. A samozřejmě, jak již bylo mnohokrát prokázáno, návrat do minulosti není možný, ale pokrok společnosti pro nás může být v mnoha ohledech výhodnější.

Závěr

Na jedné straně dojde ke zkrácení pracovní doby, ale zároveň budeme muset věnovat více volného času zlepšení svého vzdělání. Pouze pracovitý a vzdělaný člověk bude mít světlou budoucnost v novém světě.