Dopad COVID-19 na realitní trh

nemovitosti, covid-19

Jedním z trhů, který byl negativně ovlivněn pandemií COVID-19, je trh s nemovitostmi. Hovoříme-li o nemovitostech, nemáme na mysli pouze trh s bydlením, ale také kanceláře, průmyslově-logistický trh, maloobchodní trh a trh s ubytováním.

Trh s bydlením

Predikce vývoje tohoto odvětví je složitější, než se zdá na první pohled, protože je ovlivněna ekonomickým vývojem, a to jak podnikatelským sektorem, tak i trhem práce a vývojem zaměstnanosti. Možné scénáře by proto měly být vnímány jako soubor možných budoucích podmínek, jejichž vývoj bude záviset na mnoha faktorech.
Pro sektor bydlení je realistické očekávat nárůst akvizic bydlení v příměstských oblastech. Izolace městských konglomerací na jedné straně poskytuje větší pohodlí a rozmanitost nabízených služeb, na druhé straně však přispívá k vyššímu riziku infekce, což dokládá nejvyšší koncentrace pozitivních pacientů COVID-19 ve městech. Tato skutečnost pravděpodobně významně přispěje k poptávce po zdravějším „bezpečnějším“ bydlení.

Trh s kancelářemi

Koncentrace většího počtu zaměstnanců z hlediska možného zdravotního rizika bude mít největší dopad na trh s kancelářskými prostorami. Zvýšená izolace mezi lidmi povede ke snížení poptávky a následně i cen kancelářských prostor, ať už z pohledu kupujících nebo firemních nájemců. Postupně dojde k rozmachu v oblasti „domácí kanceláře“, díky kterému budou prostory méně přitažlivé a jejich majitelé budou nuceni změnit povahu jejich použití, což povede k jejich reklasifikaci. To nejvíce ovlivní v poslední době tak populární velké kancelářské prostory, tzv. open space.

Trh s logistickými nemovitostmi

Oblast logistiky zaznamenala významné globální výpadky, což mělo za následek pokles flexibility, zejména v dodavatelských řetězcích. Oživení tohoto sektoru však bude pravděpodobně nejviditelnější díky dopadu a rozšíření automatizace. Automatizace, která je součástí digitalizace, sníží poptávku po lidské práci, čímž se vyloučí možné riziko možného nárůstu a další vlny epidemie, ale na druhé straně to negativně ovlivní trh práce.

Trh s maloobchodními nemovitostmi

Maloobchodní sektor je z hlediska zaměstnanosti největším trhem. Omezená likvidita způsobená poklesem v prodejích povede k významným ztrátám na tomto trhu. Na druhou stranu existuje vysoký potenciál pro propojení s velkými řetězci, kde existují vysoká očekávání dlouhodobého růstu, a to díky zvýšené flexibilitě prostřednictvím online prodeje.
Hotelový průmysl utrpěl nejvíce z celého trhu. Jedná se však o krátkodobý propad, jehož zotavení bude nejdynamičtější. Omezení přeshraničního cestování se pomalu uvolňují, ale podíl návštěvníků, pokud jde o domácí a zahraniční turisty, se výrazně změní. Již ve druhém čtvrtletí 2020 vzroste poptávka domácích turistů, protože budou preferovat destinace dostupné motorovými vozidly před destinacemi přístupnými leteckou dopravou. K významnému ekonomickému pokroku v zemi přispějí domácí turisté v domácích prázdninových destinacích.

Závěr

Na konci letošního roku se dozvíme více o tom, jak se bude realitní trh dále vyvíjet. Dnes však již víme, že kritéria pro investování na tomto trhu podstoupí významné změny. Rizikové faktory se budou více zaměřovat na zohlednění potenciální zranitelnosti podle typu nemovitosti, ale jiné faktory je zatím stále obtížné specifikovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *