Historie a vývoj peněz

vyvoj historie2

Historie a vývoj peněz

Peníze existovaly v minulosti a v různých podobách existují i dnes. Za peníze lze považovat prakticky cokoli, co lidé obecně považují za prostředek směny. Lidé v různých historických obdobích používali různé formy peněz.

Soběstačná ekonomika

S rozvojem lidské společnosti začaly postupně vznikat první zbožní vztahy mezi jednotlivci a rodinami. Na počátku vývoje lidstva existovalo soběstačné hospodářství, protože lidé si veškeré potřebné zboží a služby opatřovali vlastní prací nebo činností. Pokud například člověk potřeboval zbraň k lovu zvěře, musel si ji sám vyrobit. Toto období, trvající od prvních počátků vývoje člověka zhruba do doby kamenné, bylo nejdelší érou lidstva.

Barterová ekonomika

V době kamenné se začíná objevovat nový typ ekonomických vztahů. Lidé si nemuseli všechno vyrábět sami. Místo toho mohli využívat směnný obchod, pokud potřebovali nějaké zboží, které si nedokázali vyrobit sami. Tato změna znamenala významný ekonomický skok vpřed a urychlila vývoj lidstva.

Směnný obchod však měl i své významné nedostatky. Nebylo snadné najít současně rovnocennou protihodnotu. Některé zboží také nebylo možné rozdělit a jiné se rychle znehodnocovalo nebo kazilo, například ovoce, maso atd. Člověk se mohl rychle dostat do mnoha následných zbožových vztahů kvůli jednomu druhu zboží, což výrazně zvyšovalo časové náklady a omezovalo možnosti výdělku.

Měnové hospodářství

Tyto faktory nakonec vedly ke vzniku prvních peněz na počátku doby železné. V uzavřených komunitách se jako peníze začaly používat různé komodity.

Komoditní peníze

Zbožové peníze jsou jedním z druhů zboží, které se používají k měření hodnot a placení. Kmeny nebo jednotlivci přijímali určité zboží jako prostředek směny formou nevyslovené dohody.

Taková komodita však musela splňovat určité podmínky. Muselo jít o vzácný, přenosný, trvanlivý, skladovatelný a manipulovatelný materiál s chemickou a fyzikální stabilitou. Navíc musela existovat v malém množství, což zaručovalo její vynikající hodnotu vzhledem k její omezené dostupnosti. A tak staří Mayové považovali za peníze kakaové boby, Slované kapesníky uvázané k opasku a severské a mořské národy mušle.

Poslední fází komoditních peněz se staly kovy. Zpočátku to byly železné skoby nebo pruty, později měděné hranoly a mince a poté přišlo na řadu stříbro a zlato. První mince se objevily kolem roku 600 př. n. l. v Lýdii a rychle se rozšířily do celého světa.

K první hyperinflaci v historii došlo s objevením Ameriky a nových nalezišť zlata, protože mince rychle ztrácely hodnotu. Dobrá a špatná úroda mohla v ekonomikách založených na zemědělských produktech snížit nebo zvýšit hodnotu peněz, což způsobilo inflaci nebo deflaci. Jak se počet ekonomických transakcí množil, nebylo na světě dostatek zlata, které by pokrylo potřeby ekonomiky. Nejprve se snižoval obsah zlata v mincích, a když nestačil, vznikly papírové peníze.

Papírové peníze

První bankovky se objevily kolem roku 1 000 n. l. v Číně. Do Evropy a Ameriky se dostaly koncem 17. století. U nás byly první bankovky zvané "bankocetle" zavedeny za vlády Marie Terezie. Zaručovaly, že panovnice po určité době zaplatí za drahý kov. Bankocetle byly vydávány kvůli nedostatku zlata ve státní pokladně.

Bankovní peníze

Posledním typem peněz v dnešní ekonomice jsou bankovní peníze, nehmotné, imaginární peníze vytvořené v komerčních bankách. Jsou to například kreditní a debetní karty, spořicí účty, šeky, směnky, cestovní šeky atd.

S jejich vznikem se vrací i bezohledné tištění peněz, v tomto případě spojené s krátkodobým růstem cen a hlavně s masivním zadlužováním. Současná situace v České republice tuto situaci dokonale demonstruje. Vždyť každý obchodní dům, pojišťovna nebo leasingová společnost má své bankovní peníze a občané České republiky tyto produkty masivně využívají. A s tím souvisí i masivní zadlužení.

 

Komentáře čtenářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Jste ve světě digitálních měn nováčkem?

Naplánujte si půlhodinovou konzultaci.

Naplánujte si konzultaci