Geografická stopa: 3 hlavní trendy pro období po pandemii

geografický, 33. týden, denně

Každá firma má svou geografickou stopu. Každý podnik byl také zasažen pandemií. Postupem času však pandemie pravděpodobně skončí a pro podniky je důležitá doba, kdy se musí rozhodnout, jakým způsobem postupovat dál. O budoucnosti podniků lze hovořit z několika hledisek. Pojďme se na ně podívat.

Geografická stopa

Rozhodování o geografické působnosti podniku je pro každého vedoucího pracovníka zásadní. Vstup na zahraniční trh a umístění výrobního podniku je pro podnik jako celek velmi zásadní. Ne všichni vedoucí pracovníci se v těchto věcech orientují správně, takže pro mnoho podniků může jít o krátkodobé rozhodnutí. Nicméně i když byly tyto aspekty zvoleny správně, udeřila pandemie a podniky se musely rychle rozhodnout, jak se s novým prostředím vypořádat.

1. Silné zaměření na domovský region

Již před pandemií se mnoho podniků a společností silně orientovalo na domácí region. Například v roce 2002 vytvářelo 88% společností alespoň 50% svých příjmů ve svém domovském regionu. Toto číslo se zvyšovalo - v roce 2013 to bylo 69% a v roce 2017 dokonce 74%. Je tedy možné, že společnosti budou i nadále orientovány na domácí trh a že tento trend se po pandemii ještě zvýší. Lidé si uvědomují závislost na dovozu, která se během pandemie stala pro mnoho průmyslových odvětví osudnou. Mnohé podniky tak bude spíše přitahovat domácí prostředí.

2. Globalizace není pro každého

Mnoho společností, které jsou nyní globální, před pandemií globální nebyly. Za to z velké části vděčí využívání digitálních platforem. Je tedy docela dobře možné, že skutečná globální expanze bude možností jen pro velmi málo společností. Budou to především ty společnosti, které plně využily svůj potenciál v oblasti digitálního růstu. Geografická stopa mnoha společností proto zůstane spíše doma.

Tip: Tento článek by mohl být zajímavý i pro vás: Digitální měny

3. Digitální technologie

Digitální technologie byly velmi důležité již před pandemií. Pravdou však je, že pandemie tento vývoj urychlila, protože digitalizace nadále umožňovala globalizaci, přístup k informacím a propojení. Zaměření pouze na elektronický obchod však pravděpodobně nebude stačit. V dalším kroku bude důležité, jak společnosti nasadí další digitální schopnosti - od výroby po distribuci. Pokud chtějí společnosti zůstat skutečně globální, bude to pro ně zásadní otázka, kterou budou muset řešit.

Zdroj: sloanreview.mit.edu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Jste ve světě digitálních měn nováčkem?

Naplánujte si půlhodinovou konzultaci.

Naplánujte si konzultaci