7 předpovědí pro svět po koronakrizi

virus

Zvykli jste si na práci a vzdělání z domova a dokonce jste konzultovali se svým lékařem telefonicky nebo e-mailem? Měli byste, protože to bude nový normální stav v postkoronavirovém světě. Co nás čeká? 

Pandemie koronaviru bude připomínána jako událost světového významu. Stejně jako Velká hospodářská krize, pád berlínské zdi a globální finanční krize v roce 2008 urychlí sociální a ekonomické změny, kterým by jinak trvalo roky, než by se uskutečnily.

Jakkoliv dlouho to bude trvat, nakonec ale tento virus porazíme a naše ekonomiky se nakonec zotaví z recese, kterou způsobil. Až se však usadí prach a sundáme roušky, pandemie už trvale přetvoří naše sociální a ekonomické chování. Zde je několik možností, které se zdají být stále pravděpodobnější.

1. Online obchody s doručovací službou budou prosperovat, stejně tak zábavní online platformy 

S lidmi izolovanými v domovech a od ostatních lidí budou krátkodobými vítězi ti, kteří poskytují zboží a služby, aniž by museli přijít do fyzického kontaktu se svými zákazníky. Ty jsou již dokonce přetíženy. Dalšími vítězi budou poskytovatelé cloud computingu (například Amazon Web Services), služby pro vzdálenou práci, jako Zoom, Slack, Microsoft Teams a společnosti zabývající se virtuální realitou, jako je Oculus, streamingové služby jako Netflix a organizace, nabízející esporty, jako je Cloud9.

2. Sociální média budou přetížená náporem uživatelů

Provoz sociálních médií bude stoupat, ale výdaje inzerentů budou klesat kvůli slabé poptávce během ekonomické krize. Například Coca-Cola již stáhla všechny reklamy na sociálních médiích a ostatní ji následují. Prudké celkové snížení výdajů na reklamu se odrazí v příjmech produkčních společností, reklamních agentur, televizních a rozhlasových stanic.

3. Práce z domova se stane novým základním nastavením

Zaměstnanci, kteří náhle nuceně pracují z domova, nutně prožívají změnu ve svém pracovním stylu, který jim ušetří za oblek a dojíždění a mnohým z nich poskytuje větší flexibilitu na sladění práce s požadavky mimo práci. Mnoho z nich zjistí, že upřednostňují práci na dálku, a jakmile krize ustoupí, bude pro některé společnosti obtížné a nákladné jim odmítnout tuto možnost. Technologie pro práci z domova se zlepší, což umožní, že bude docházet k sociálním kontaktům i bez osobních setkání. To způsobí vážný pokles cen komerčních nemovitostí, protože společnosti budou drasticky snižovat velikost svých kancelářských prostor.

4. Mnoho prací bude automatizováno a zbytek bude prováděn na dálku

Aby společnost přežila koronakrizi, bude muset propustit své nejméně produktivní pracovníky, automatizovat to, co lze automatizovat, a zbytek umožnit prací na dálku. Ty firmy, které to udělají efektivně, se po krizi vynoří štíhlejší a efektivnější. Nebudou mít ani motivaci k návratu ke svému stavu před krizí - a zároveň mnoho z těch, jejichž funkce již byly automatizovány, bude postrádat schopnost konkurovat v nové krizové ekonomice.

5. Vysokoškolské vzdělávání se už začíná přesouvat na online

Pandemie donutila četné univerzity k přesunu kurzů online. Celosvětový experiment učení na dálku, který právě probíhá, může prokázat, že vysokoškolská výuka může efektivně fungovat za zlomek osobních nákladů. Pokud ano, může to vést k transformaci poskytování vysokoškolského vzdělávání. Univerzity budou také čelit tlaku, aby snížily náklady od silně zadlužených vlád, které je financují. Mnoho z nich nakonec přijme hybridní modely, které omezují osobní výuku na projektové úkoly a pracovní skupiny studentů. To dramaticky sníží náklady a zároveň umožní nejlepším instruktorům rozšířit své postřehy více studentům. Mohli by také přesvědčivě argumentovat pro rozšíření přístupu k elitním univerzitám, jejichž malé počty studentů byly historicky odůvodněny na základě fyzických omezení souvisejících s učebnami a kampusy.

6. Zboží a lidé se budou pohybovat méně často a méně volně 

Země se stáhnou do sebe, hranice se stanou méně porézními a mezinárodní obchod se propadne. Aby podpořily svou schopnost přežít delší období ekonomické izolace, budou vlády usilovat o posílení domácí výrobní kapacity a k injekcím adekvátní podpory do kritických dodavatelských řetězců. Ještě před pandemií už vyšší mzdy v Číně, mezinárodní obchodní války a vzestup poloautonomních továren již podnítily firmy, aby znovu rozšířily výrobu a přiblížily ji domácím výzkumným a vývojovým centrům. Koronavirová krize tento trend urychlí: Podniky budou stále více upřednostňovat odolnost centralizovaných domácích dodavatelských řetězců před efektivitou globalizovaných řetězců. Vzhledem k nedostatečné podpoře ochrany sdílených přínosů celosvětové hospodářské integrace a globalizovaných dodavatelských řetězců se mnohostranné instituce globální správy zřízené ve 20. století začnou, možná jen dočasně, rozpadat.

7. Vládní pravomoci budou širší a více invazivní

Vlády, které přijaly nouzové pravomoci k řízení krize a ochraně svých hranic, se jich nebudou chtít vzdát po skončení krize. Vlády budou provádět rozšířenější a intenzivnější dohled a budou požadovat širší pravomoc ke sledování a reakci na virové hrozby. Kontrolní stanoviště na státních a regionálních hranicích budou využívat biometrický screening k detekci smrtících virů v reálném čase a k uložení povinných karantén cestujícím, vstupujícím z určitých zemí. To způsobí značné komplikace pro všechny druhy cestování. Letecké společnosti, pohostinství a cestovní ruch zažijí prudký pokles poptávky v období bezprostředně po krizi i po ní.

Zdroj: Medium.com