Zlato jako starý a také jako nový standard

zlato, zlato

Zlato je pravděpodobně jediný kov, který způsobil válečné konflikty. Jeho omezená nabídka a limitované zásoby z něj činí stabilizační nástroj v době recese. Proto to bylo zlato, které se stalo základem pro vytvoření zlatého standardu, kde státní měna sestávala z fyzických mincí a / nebo takových bankovek, jejichž hodnotu byl emitent povinen splatit ve zlatě.

Historie starého zlatého standardu

Výhodou použití zlatého standardu byla dlouhodobá cenová stabilita, eliminující možnost hyperinflace a fixní směnný kurz. Na tomto základě byl po skončení druhé světové války zřízen měnový systém Bretton Woods, jehož podstatou bylo navázat americký dolar na zlato a všechny ostatní měny následně navázat na dolar.

Opuštění Brettonwoodského systému

Kvůli nerovnostem ve vývoji národních ekonomik a zvýšeným vydáváním amerických bankovek oproti stále stejné velikosti reálných zlatých rezerv se systém na konci šedesátých let rozpadl. Ale až roku 1971 se americký prezident Nixon rozhodl tuto zlatou kotvu navždy opustit. Ve stejném roce byla podepsána Smithonská dohoda, která stanoví směnné kurzy vybraných evropských měn vůči dolaru. Pokračující inflace v americké ekonomice však vedla ke kolapsu této dohody, když se v roce 1973 celý systém zhroutil.

Ekonomická krize 2008

Až po hospodářské krizi v letech 2007-2008 začaly světové mocnosti znovu aktivněji oživovat trhy se zlatem, protože vytvářely nové zlaté rezervy. USA, Rusko a Čína aktivovaly „závod“ v dodávkách této komodity. Zatímco USA v současné době prohlašují, že vlastní zlaté zásoby ve výši více než osm tisíc tun, Rusko hovoří o nižších rezervách. U Američanů je realistické předpokládat, že „nafukují“ své rezervy navenek, zatímco Rusko a Čína je znovu zamlžují a navenek je podceňují.

Masivní nákupy zlata

V každém případě v USA v současnosti dochází k masivním akvizicím zlata kvůli očekávanému poklesu amerického dolaru v letošním roce až o 50%. Jeho hodnota již nebude zachována kvůli zásahům samotného Fedu. Neměli bychom být vůbec překvapeni možným scénářem tzv. znárodnění zlata v držení jednotlivců. Koneckonců obyčejní lidé diverzifikovali svá skromná portfolia na zlato po celá desetiletí.

Závěr

Budoucnost však patří k digitalizaci. Je proto realistické předpokládat, že pokud světové mocnosti naplní své zlaté rezervy na nejvyšší možnou úroveň, mohly by se nové národní digitální měny, které jsou již v přípravě, spojovat se zlatem, čímž by se oficiálně stanovil nový digitální zlatý standard.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *